Een erkenning/RIZIV-nummer aanvragen

Voor alle informatie voor het aanvragen van een erkenning bij het RIZIV: klik hier voor de RIZIV-webpagina of lees hieronder.

Erkenning van logopedisten

Tot 9 januari 2000 was de inschrijving van logopedisten de bevoegdheid van het Verzekeringscomité van het RIZIV. Vanaf 10 januari 2000 kunnen alleen nog de Erkenningsraden, in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, de lijst van de zorgverleners opmaken wiens prestaties voor een tegemoetkoming in aanmerking komen. De Erkenningsraad voor logopedisten werd officieel geïnstalleerd op 26 juli 2001. De Erkenningsraad voor logopedisten verleent de erkenning aan de personen die hij volgens art.98quater van het KB van 3 juli 1996 als bevoegd erkent om aan de rechthebbenden van de verzekering de verzorging te verlenen die volgens de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen tot de bevoegdheid van de logopedisten behoort.

De erkenningsaanvragen worden gezonden naar de Dienst voor Geneeskundige Verzorging op onderstaand adres, die ze na de administratieve afhandeling bezorgt aan de Erkenningsraad.

Dienst voor geneeskundige verzorging
Guffenslaan 33
3500 Hasselt

De erkenningsaanvraag moet volgende stukken omvatten :

  • een duideijke kopie van het diploma of attest,
  • de datum waarop men wil starten als zelfstandige logopedist,
  • het aansluitingsformulier tot de overeenkomst.