Webshop - Materiaal onderzoek

 • CDR: Cognitieve Deelvaardigheden Rekenen

  Er zijn normale verschillen tussen kinderen op het vlak van rekenen. Deze verschillen kunnen echter in uitzonderlijke gevallen zo afwijkend en/of hardnekkig zijn dat we van een rekenprobleem of zelfs een rekenstoornis kunnen spreken. Om hier zicht op te krijgen kan men de CDR-rekentests van Annemie Desoete en Herbert Roeyers afnemen.

  Prijs: € 37,69
  Bekijk details
 • NSVO: Nederlandstalig Spraakverstaanbaarheidsonderzoek

  Spraakverstaanbaarheid is het product van de vier hoofddimensies van spraak: articulatie, stem, resonantie en prosodie. Een stoornis in één of meerdere van deze dimensies leidt tot een verminderde spraakverstaanbaarheid, en met het NSVO kan de ernst hiervan onderzocht worden.

  Prijs: € 89,98
  Bekijk details
 • NSVO-Z: Nederlands Spraakverstaanbaarheidsonderzoek - Zinsniveau

  Spraakverstaanbaarheid is een cruciaal gegeven in de levenskwaliteit van patiënten met een spraakstoornis. Als de spraak van een patiënt niet goed verstaanbaar is, brengt dit een goede communicatie in het gedrang. Om dit goed te kunnen onderzoeken, wordt in deze publicatie het Nederlands Spraakverstaanbaarheidsonderzoek - Zinsniveau (NSVO-Z) voorgesteld.

  Prijs: € 57,96
  Bekijk details
 • AFPO: Antwerps Fonologische Processen Onderzoek

  Met AFPO kunnen de fonologische processen bij kinderen tussen 3;0 en 8;0 jaar worden geanalyseerd.

  Prijs: € 104,04
  Bekijk details
 • AFPO scoreformulieren

  De formulieren worden aangeboden in een pakket van 25 exemplaren en bevatten: AFPO scoreformulieren AFPO-onderzoek: overzicht De verzending is in de prijs begrepen!

  Prijs: € 21,00
  Bekijk details
 • PFB: Proef Fonologisch Bewustzijn

  De Proef Fonologisch Bewustzijn (PFB) is een voor Vlaanderen genormeerd onderzoeksinstrument. Het is opgebouwd rond vier taken (i.e., rijmen, segmenteren, samenvoegen en nazeggen van nonsenswoorden) en is bruikbaar bij kinderen (3 tot en met 10 jaar).

  Prijs: € 75,40
  Bekijk details
 • TASH: Taalscreening na Hersenletsel

  Taalscreening na Hersenletsel (TASH) is een voor Vlaanderen genormeerd screeningsinstrument waarmee patiënten met een verworven hersenletsel reeds in de acute fase kunnen onderzocht worden. Het onderzoek geeft een degelijk beeld van de communicatieve mogelijkheden van de patiënt en van de mogelijk aanwezige taalstoornissen.

  Prijs: € 93,35
  Bekijk details
 • TVS-NL en TVS-L: Test voor Stotterernst Niet-Lezers en Lezers (2de herziene uitgave)

  Beide tests zijn bedoeld om de diagnostiek van stotteren te ondersteunen. Zij zijn ontwikkeld vanaf 1996 en in 2000 voor het eerst gepubliceerd. De tweede herziene uitgave bevat een aantal belangrijke wijzigingen.

  Prijs: € 61,90
  Bekijk details
 • Scoreformulieren TVS-NL

  De scoreformulieren van de Test voor Stotterernst niet-Lezers worden aangeboden in een scheurblok van 10 exemplaren. Minimum afname: 3 scheurblokken van 10 exemplaren. De verzending is...

  Prijs: € 15,00
  Bekijk details
 • Scoreformulieren TVS-L

  De scoreformulieren van de Test voor Stotterernst Lezers worden aangeboden in een scheurblok van 10 exemplaren. Minimum afname: 3 scheurblokken van 10 exemplaren.  De verzending is...

  Prijs: € 15,00
  Bekijk details