VOKIS

Prijs VVL-leden: € 54,95

Prijs: € 65,95


Voeg toe aan winkelmandje

 

De Vragenlijst voor Ouders van Kinderen die Stotteren (VOKIS) is ontwikkeld om heel specifieke stresservaringen door ouders te laten rapporteren namelijk in verband met het stotteren van hun kind. 

In dit werk wordt stilgestaan bij de stressmechanismen in het algemeen en wordt een synthese gegeven van klinische onderzoeken uit de vakliteratuur die specifiek gericht zijn op de ouderlijke stress in reactie op het stotteren bij het kind en wat dat teweeg brengt. Er wordt weergegeven hoe men ouderlijke stress onderzoekt d.m.v. gevalideerde vragenlijsten die peilen naar pedagogische of relationele stressoren of levensgebeurtenissen als bron van stress. De uitgangspunten, constructie, standaardisatie en de gegevens over testeigenschappen worden weergegeven. De stressbeleving van ouders die is geoperationaliseerd als competentie in omgang met het spreken van het kind, de steun die men al dan niet meent te ontvangen en de zorgen die de mogelijke problemen met spreken teweeg brengen. Er wordt een ruime analyse gegeven van bekomen responsen en de invloed van variabelen.  Logopedisten hebben een inschatting gemaakt van de stresservaringen bij een ouder.  De samenhang met de metingen op de VOKIS is bestudeerd. Tenslotte wordt er in de besluiten stilgestaan op hoe de VOKIS in de klinische praktijk kan worden ingezet gericht op de verhoging van de kwaliteit van zorgen en op het evidence-based uitvoeren van de logopedie. 

Het pakket wordt aangeboden in een elastobox en bevat:

  • handleiding
  • pakket met 25 testformulieren met ontsleuteling

 

Publicatiedatum: 2021

 Auteur: Ronny Boey