VOKID

Prijs VVL-leden: € 54,95

Prijs: € 65,95


Voeg toe aan winkelmandje

VOKID is een vragenlijst voor ouders van kinderen met dyslexie.

 

In dit werk wordt stilgestaan op de stressmechanismen in het algemeen en wordt een synthese gegeven van klinische onderzoeken uit de vakliteratuur die specifiek gericht zijn op de ouderlijke stress in reactie op de dyslexie bij het kind en wat dat teweeg brengt.  Er wordt weergegeven hoe men ouderlijke stress onderzoekt d.m.v. gevalideerde vragenlijsten die peilen naar pedagogische of relationele stressoren of levensgebeurtenissen als bron van stress.  De Vragenlijst voor Ouders van Kinderen met Dyslexie (VOKID) is ontwikkeld om heel specifieke stresservaringen door ouders te laten rapporteren namelijk in verband met de dyslexie van hun kind.  De uitgangspunten, constructie, standaardisatie en de gegevens over testeigenschappen worden weergegeven.  Er is een vergelijkende studie uitgevoerd bij een groep van ouders van een kind zonder dyslexie dat leert lezen en een groep van ouders met een dyslectisch kind. Die brengt aan het licht hoe het zit met de stressbeleving van ouders die is geoperationaliseerd als competentie in omgang met het lezen van het kind, de steun die men al dan niet meent te ontvangen en de zorgen die de mogelijke problemen met lezen teweeg brengen.  Er wordt een ruime analyse gegeven van bekomen responsen en de invloed van variabelen.  Logopedisten hebben een inschatting gemaakt van de stresservaringen bij een ouder en de kennis of inzichten over dyslexie.  De samenhang met de metingen op de VOKID is bestudeerd.  Tenslotte wordt er in de besluiten stilgestaan op hoe de VOKID in de klinische praktijk kan worden ingezet gericht op de verhoging van de kwaliteit van zorgen en op het evidence-based uitvoeren van de logopedie.

 

 

Het pakket wordt aangeboden in een elastobox en bevat:

 

  • handleiding
  • pakket met 25 vragenlijsten

 

 

Publicatiedatum: 2021

Auteurs: Ronny Boey en Hilde Niessen