NSVO: Nederlandstalig Spraakverstaanbaarheidsonderzoek

Prijs VVL-leden: € 72,00

Prijs: € 89,98


Voeg toe aan winkelmandje

Auteurs: Marc De Bodt, Cindy Guns, Gwen Van Nuffelen

Spraakverstaanbaarheid is het product van de vier hoofddimensies van spraak: articulatie, stem, resonantie en prosodie. Een stoornis in één of meerdere van deze dimensies leidt tot een verminderde spraakverstaanbaarheid. Dit heeft directe invloed op het sociaal en economisch functioneren van de persoon in kwestie. Het verbeteren en optimaliseren van spraakverstaanbaarheid wordt internationaal als het belangrijkste therapeutisch doel beschouwd bij personen met een spraakstoornis. Zowel binnen de klinische praktijk als binnen het wetenschappelijk onderzoeksdomein is het zo objectief en ondubbelzinnig mogelijk bepalen van spraakverstaanbaarheid een noodzaak. Perceptuele schalen kennen een aantal inherente beperkingen zoals variabiliteit en subjectiviteit. Een gestandaardiseerd onderzoek is een belangrijk hulpmiddel voor een meer objectieve benadering. In tegenstelling tot het ruime aanbod Engelstalige tests voor het meten van spraakverstaanbaarheid, bestond er tot op heden geen Nederlandstalig gestandaardiseerd onderzoeksinstrument. Het NSVO probeert die leemte op te vullen. Het meet spraakverstaanbaarheid op foneemniveau. Naast een spraakverstaanbaarheidspercentage biedt het ook de mogelijkheid tot een kwalitatieve analyse die belangrijke aanwijzingen voor therapie oplevert. Afname- en interpretatietijd zijn zo beperkt mogelijk gehouden (binnen één sessie).

Publicatiedatum: 2006.

Het NSVO wordt aangeboden in een kunststofkoffertje met de volgende inhoud:
- een handleiding met verantwoording, afname- en score-instructies;
- de onderzoeksbundel.