N-CDI (drie delen: N-CDI, verkorte vormen en N-CDI-3)

Prijs VVL-leden: € 85,98

Prijs: € 107,60


Voeg toe aan winkelmandje

N-CDIs

De Nederlandstalige CDI-schalen (N-CDIs) zijn het resultaat van een aanpassing en hernormering van de MacArthur Communicative Development Inventories (CDIs, Fenson et al., 1993). De N-CDIs bestaan uit twee oudervragenlijsten. De N-CDI / Woorden en Gebaren, ontwikkeld voor kinderen van 8 tot 16 maanden evalueert woordenschatbegrip, woordenschatproductie en het gebruik van gebaren. De N-CDI / Woorden en Zinnen, ontwikkeld voor kinderen van 16 tot 30 maanden evalueert woordenschatbegrip, woordenschatproductie en een aantal aspecten van de grammaticale ontwikkeling. Dankzij de uitgebreide normering is het mogelijk om de resultaten van een kind te vergelijken met die van leeftijdsgenoten. De N-CDIs zijn ook bruikbaar bij oudere taal- en/of ontwikkelingsvertraagde kinderen.

De N-CDIs zijn zeer waardevol voor alle logopedisten die jonge kinderen onderzoeken en behandelen. Op diensten waar jonge kinderen gevolgd worden (Pediatrie, Neus-, Keel-, Oorziekten, Kind en Gezin, Centra voor Leerlingbegeleiding), in huisartspraktijken, in kinderdagverblijven en op kleuterscholen kunnen deze lijsten een belangrijke rol spelen indien er vragen of twijfels zijn i.v.m. de vroege taalverwerving van een kind.

Auteurs: Inge Zink en Maryline Lejaegere

Publicatiedatum: 2014

 

N-CDIs: korte vormen

In 2000 verschenen in Amerika de ‘short-form versions of the MacArthur Communicative Development Inventories’ (Fenson et al., 2000). Ook voor het Nederlandse taalgebied werden verkorte vormen gemaakt van de ‘N-CDIs: Lijsten voor Communicatieve Ontwikkeling’. Er is een verkorte vorm voor kinderen van 8 tot en met 16 maanden (N-CDI/vI) en er zijn twee verkorte vormen voor kinderen van 16 tot en met 30 maanden (N-CDI/vIIA en N-CDI/vIIB). De verkorte vormen evalueren enkel woordenschatbegrip en woordenschatproductie. Het zijn snel in te vullen oudervragenlijsten, die ontwikkeld werden om een eerste indruk te krijgen van de taalmogelijkheden van een kind; ze zijn elk 1 pagina lang.

De verkorte vormen werden ontwikkeld om verschillende redenen: 1. wanneer de ouders een beperkt vermogen tot lezen en schrijven hebben is het invullen van de volledige N-CDIs niet haalbaar.. 2. Bij een snelle follow-up is het invullen van de verkorte vormen minder inspannend voor de ouders en voor de deskundige is de verwerkingstijd korter. Voor de oudste leeftijdsgroepen is er een A en B versie die afwisselend kunnen worden aangeboden bij een snelle follow-up. 3. Wanneer men grote groepen kinderen wil bereiken, bijvoorbeeld in het kader van preventieonderzoek, dan is het tijd- en kostenbesparend wanneer men vertrekt van de verkorte vorm en op deze wijze een eerste selectie doorvoert.
Het spreekt voor zich dat de verkorte vormen minder nauwkeurig zijn dan de lange lijsten. Een voordeel is echter dat de N-CDI/Woorden en Gebaren en de N-CDI/Woorden en Zinnen perfect aansluiten op de verkorte vormen. Ook bij de verkorte vormen horen percentielen en organigrammen. Die geven aan wanneer er geen probleem is, wanneer er follow-up nodig is, wanneer de volledige N-CDIs moeten worden afgenomen en/of verder onderzoek moet worden gepland.

Auteurs: Inge Zink en Maryline Lejaegere

Publicatiedatum: 2014

 

N-CDI 3

De volledige lijsten N-CDIS en de korte vormen bestrijken het leeftijdsbereik van 8 tot 30 maanden. Regelmatig komt echter de vraag uit de praktijk naar een versie voor kinderen tussen de 2;06 en 3;00 jaar. Vaak hebben ouders, artsen, leid(st)ers van kinderopvang en peuterspeelzalen en kleuterleid(st)ers vragen bij de taalontwikkeling van een kind van die oudere leeftijd. Deze kinderen onmiddellijk doorverwijzen voor een gespecialiseerd taalonderzoek is vaak misschien wat drastisch. Ook op deze leeftijd blijft ouderrapportering heel belangrijk. Bovendien blijkt dat kinderen onder de drie jaar, die wel worden doorverwezen voor onderzoek soms nog moeilijk testbaar zijn en dan is aanvullende informatie over hoe het kind thuis praat, meer dan welkom.

De N-CDI 3 is een korte vorm (2 pagina’s) die uit drie onderdelen bestaat: woordenschatproductie, grammatica (morfosyntaxis) en een set vragen over taalbegrip, semantiek en syntaxis.
De N-CDI 3 is genormeerd voor kinderen van 30 tot en met 37 maanden, maar de lijst kan ook worden gebruikt bij oudere kinderen met een taalniveau tussen 30 en 37 maanden.

Auteurs: Inge Zink en Maryline Lejaegere

Publicatiedatum: 2014