N-CDI 3

Prijs VVL-leden: € 35,15

Prijs: € 43,20


Voeg toe aan winkelmandje

De volledige lijsten N-CDIS en de korte vormen bestrijken het leeftijdsbereik van 8 tot 30 maanden. Regelmatig komt echter de vraag uit de praktijk naar een versie voor kinderen tussen de 2;06 en 3;00 jaar. Vaak hebben ouders, artsen, leid(st)ers van kinderopvang en peuterspeelzalen en kleuterleid(st)ers vragen bij de taalontwikkeling van een kind van die oudere leeftijd. Deze kinderen onmiddellijk doorverwijzen voor een gespecialiseerd taalonderzoek is vaak misschien wat drastisch. Ook op deze leeftijd blijft ouderrapportering heel belangrijk. Bovendien blijkt dat kinderen onder de drie jaar, die wel worden doorverwezen voor onderzoek soms nog moeilijk testbaar zijn en dan is aanvullende informatie over hoe het kind thuis praat, meer dan welkom.

De N-CDI 3 is een korte vorm (2 pagina’s) die uit drie onderdelen bestaat: woordenschatproductie, grammatica (morfosyntaxis) en een set vragen over taalbegrip, semantiek en syntaxis.
De N-CDI 3 is genormeerd voor kinderen van 30 tot en met 37 maanden, maar de lijst kan ook worden gebruikt bij oudere kinderen met een taalniveau tussen 30 en 37 maanden.

Auteurs: Inge Zink en Maryline Lejaegere

Publicatiedatum: 2014