Leesattitudetest (LAT) Ronny Boey & Hilde Niessen

Prijs VVL-leden: € 99,75

Prijs: € 124,69


Voeg toe aan winkelmandje

Een negatieve leesattitude kan een remmende invloed uitoefenen op de mate waarmee de leesvaardigheid zich ontwikkelt. Een ongunstige leesattitude betekent ook dagelijks mentale en emotionele hinder ervaren en heeft dus een impact op de levenskwaliteit bij beginnende lezers en later.

In dit werk wordt de Leesattitudetest (LAT) beschreven. De LAT bevat diverse dimensies van leesattitude zoals o.a. leesplezier, zelfvertrouwen, zorgen en reacties. Het geheel van de LAT laat toe om aan de hand van 25 vragen de leesattitude valide te differentiëren.Er zijn normen voorzien (percentielscores) zodat de leesattitude geëvalueerd kan worden en vergeleken met een normgroep. De LAT is voorzien van een testformulier met een scoregedeelte voor het totaal van de test en voor dimesies als indicatoren van leesattitude.

De LAT bevat:

  • een handleiding
  • een blok met 30 scoreformulieren


Voor wie naast de Leesattitudetest (LAT) ook de LeesVaardigheidsTest (LVT) aankoopt, geldt een pakketprijs van samen €267,75 voor VVL-leden (niet-leden betalen €328,13). Zie hiervoor een apart bestelitem.