REKENMARATHON: Oefenprogramma voor het optellen en aftrekken van 100 tot 1000

Prijs VVL-leden: € 97,85

Prijs: € 122,30


Voeg toe aan winkelmandje

Auteur: Klara Schevenels

Rekenmarathon is een gestructureerd oefenprogramma voor leerlingen met rekenproblemen en/of dyscalculie, die moeite hebben met het automatiseren van het optellend en aftrekkend hoofdrekenen van 100 tot 1000.

Hoofdrekenen neemt onbewust een centrale plaats in in het dagelijks leven. Denk maar aan situaties waarin je gepast geld moet betalen of teruggeven, moet berekenen hoeveel tijd je nog hebt tussen twee treinen, een recept moet maken voor dubbel zoveel personen als in het kookboek is aangegeven, enzovoort. Het zich eigen maken van de declaratieve en procedurele kennis die hiervoor nodig is, is voor kinderen met rekenproblemen en/of dyscalculie echter vaak een groot struikelblok.

Het programma is opgebouwd uit drie grote delen: een theoretische inleiding, gevolgd door oefeningen per niveau (wat het grootste deel beslaat) en ten derde is er ook aandacht voor gemengde oefeningen in de vorm van spelletjes.

Aangezien uit de literatuur blijkt dat een doordachte systematiek en een sturende didactiek belangrijk is bij kinderen met rekenproblemen, is er bij de oefeningen aandacht voor structuur op verschillende manieren. Zo wordt er gesteund op de voorkennis vanuit het rekenen tot 100 om van daaruit uitbreiding aan te brengen, naar analogie met de onderwijssituatie. Daarnaast wordt de getalstructuur telkens visueel verduidelijkt. Verder is er per oefenniveau visuele structuur aangebracht in de voorbeeldoefening bovenaan elke pagina, gelinkt aan een talig verwoord stappenplan. Dit vormt een houvast om naar terug te keren als het kind de oplossingsstrategie vergeten is door de beperkte capaciteit van het werkgeheugen. Dezelfde visuele structuur als in de voorbeeldkaders is ook terug te vinden in de opgaven zelf, maar vermindert naargelang het kind vordert in de oefeningen om verkorting te bekomen. Ten slotte wordt er ondersteuning geboden m.b.v. een getallenlijn.

Het oefenprogramma brengt stap voor stap en met een opbouwende moeilijkheidsgraad oefeningen op de verschillende niveaus aan. Het werkboek is ruim 300 pagina’s dik en bevat een schat aan aantrekkelijke oefeningen met veel zorg voor en aandacht aan de specifieke problemen waar kinderen met dyscalculie mee kampen. Deze bundel sluit perfect aan bij ‘Spurt naar 100’, eerder uitgegeven bij de VVL.

Deze publicatie wordt aangeboden in boekvorm. In functie van het gebruiksgemak krijgt wie dit aankoopt een link waarmee hij de oefeningen éénmalig kan downloaden zodat ze kunnen geprint worden.

Hieronder staan twee PDF's die je kan downloaden: enkele voorbeelden uit Rekenmarathon en de inhoudstabel.

Publicatiedatum: 2016