Oefenpakket Nevenschikkende & Onderschikkende Voegwoorden (NOV)

Prijs VVL-leden: € 66,50

Prijs: € 79,50


Voeg toe aan winkelmandje

Oefenpakket Nevenschikkende & Onderschikkende Voegwoorden (NOV)

De NOV is een uitgewerkt oefenpakket dat voortvloeide uit een stageopdracht die gemaakt werd in het kader van een masterstage binnen de opleiding Logopedische en Audiologische Wetenschappen aan de KU Leuven.

Bekijk hier een video over dit oefenpakket.

Auteur Mara Barberis deed in dat opzoekingswerk naar bestaand therapiemateriaal en evidentie rond werkvormen bij morfosyntactische therapie (meer bepaald samengestelde zinnen met voegwoorden). Ze merkte dat er weinig concreet materiaal voorhanden was rond dit topic. Oefenen op samengestelde zinnen met voegwoorden is echter van groot belang aangezien voegwoorden een middel zijn om gedachten aan elkaar te rijgen (Zink & Breuls, 2018).

NOV richt zich op een belangrijk aspect binnen de morfosyntaxis, namelijk samengestelde zinnen met nevenschikkende en onderschikkende voegwoorden. Het materiaal is uitgewerkt op basis van huidige evidentie rond (morfosyntactische) therapie bij kinderen  met een taal- en/of leerprobleem. Het materiaal is gestructureerd opgesteld, steunt op visuele vaardigheden en varieert in oefenvorm  en  - materiaal waardoor het interessant blijft voor kinderen. Het materiaal is multi-inzetbaar en kan ook gebruikt worden  om  te oefenen op onder andere begrijpend lezen, zinsontleding en het herkennen van de werkwoordsvormen.

 In maart 2021 schreef de auteur een informatieve tekst over haar stageopdracht voor het tijdschrift ‘Logopedie’. Deze tekst vind je in de bijlage terug.

De publicatie bestaat uit een uitgebreide werkmap (250 pag.) rond nevenschikkende & onderschikkende voegwoorden voorafgegaan door een verantwoording en de theoretische onderbouw. De doelgroep zijn logopedisten die werken met taalstoornissen en dyslexie/dysorthografie.

 Publicatiedatum 2021