Lezen met beelden deel 1 + 2: "Vaar je mee?" en "Vlieg je mee?"

Prijs VVL-leden: € 159,50

Prijs: € 191,90


Voeg toe aan winkelmandje

Bekijk hier een video over deze publicatie!

Deel 1: Vaar je mee?

Voor sommige kinderen is het zeer moeilijk om te leren lezen met bestaande leesmethodes, omdat die vaak al heel snel beroep doen op auditieve leesvoorwaarden. Daarom wordt in ‘Vaar je mee?’ een oefengang ontwikkeld die vertrekt vanuit het visuele. Van daaruit kunnen kinderen dan geleidelijk hun leesvoorwaarden trainen. ‘Lezen met beelden 1: vaar je mee?’ bestaat uit een aantal onderdelen. Eerst wordt de basis van het lezen gelegd en worden het technisch en begrijpend lezen geoefend. Vervolgens komt het functioneel lezen aan bod, waarbij er gekozen kan worden voor niveau 1 of 2 (afhankelijk van de mogelijkheden van het kind/ de jongere).

Kinderen die mee kunnen met andere leesmethodes die sneller beroep doen op auditieve vaardigheden, zullen mogelijks sneller vooruitgang boeken. Dit is afhankelijk van de leerstijl van het kind. Voor de iets sterkere kinderen, die mee kunnen met de leesmethode van de school, kunnen bepaalde oefeningen wel een mooie aanvulling zijn. Zo is het onderdeel ‘functioneel lezen’ voor alle kinderen belangrijk. Kinderen met spraak- en taalstoornissen, beelddenkers, kinderen met gehoorstoornissen, anderstalige nieuwkomers, kinderen met dyslexie, … zouden mogelijks ook baat kunnen hebben bij (delen van) het programma.

Het programma is auti-vriendelijk, door een gestructureerde opbouw en voorspelbare, rustige lay-out. Verder wordt elk woord visueel voorgesteld. Kinderen met ASS hebben nood aan voorspelbaarheid en visuele ondersteuning. Ze hebben nood aan een betekenisvolle en functionele aanpak. Door de koppeling van een woord aan een beeld, wordt begrijpend lezen gestimuleerd.

Het pakket bestaat uit liefst 950 pagina’s en bevat een schat aan oefeningen. De inhoudstafel kun je onderaan deze pagina aanklikken.

 Deze publicatie wordt aangeboden in een stevige ringmap. Wie dit pakket aankoopt ontvangt bovendien een link waar je éénmalig een aantal extra’s kunt downloaden:

  • begin- en controletoetsen: deze kunnen afgenomen worden voor en na elke kern
  • woordkaartjes om thuis te oefenen
  • powerpoint die in staat stelt om woorden aan te duiden in kleur
  • spelletjes met oefensuggesties

 

Deel 2: Vlieg je mee?

‘Lezen met beelden – vlieg je mee?’ is een oefenprogramma voor kinderen/ jongeren die niet tot lezen kunnen komen. In dit programma wordt geleerd functionele globaalwoorden in te prenten. Dit is niet hetzelfde als lezen, maar is voor sommige kinderen de enige en beste mogelijkheid. Kinderen slaan hiermee als het ware een foto van het woordbeeld op in hun geheugen. De woorden werden geselecteerd in functie van het aflezen van boodschappenlijstjes en weekroosters. Ook universele pictogrammen en (namen van) familieleden komen aan bod. Zowel woorden als zinnen komen aan bod.

Ook kinderen met ernstige spraak- en taalproblemen kunnen hier baat bij hebben, aangezien SMOG (spreken met ondersteuning van gebaren) aan de meeste woorden in het programma gekoppeld kan worden.

Het programma bestaat uit twee delen:

 - Inprenten van functionele globaalwoorden

- Functionele picto-vraagzinnen

Het pakket beslaat 240 pagina’s en bevat een schat aan oefeningen. De inhoudstafel kun je onderaan deze pagina aanklikken.

 Deze publicatie wordt aangeboden in een stevige ringmap. Wie dit pakket aankoopt ontvangt bovendien een link waar je éénmalig een aantal extra’s kunt downloaden:

  • begin- en controletoetsen: deze kunnen afgenomen worden voor en na elke kern
  • woordkaartjes om thuis te oefenen
  • spelletjes met oefensuggesties

 

Publicatiedatum: 2020