LEES-OP-MAAT 2

Prijs VVL-leden: € 65,66

Prijs: € 78,80


Voeg toe aan winkelmandje

 

Lees-op-Maat 2 verzamelt ruim 450 woordkaarten in 13 doosjes op het niveau voortgezet lezen met twee- en drielettergrepige woorden.

Naast het grote aanbod aan onlineoefeningen kan het gebruik van losse leeskaarten de kinderen stimuleren en motiveren in hun leesontwikkeling. Ze zijn zichtbaar en tastbaar. Je kan stapeltjes maken, sorteren, spelletjes spelen, zelf het tempo aanpassen.....

Tweelettergrepige woorden:

• klankzuiver samengesteld/niet samengesteld
• CV mediaal
• verenkeling/verdubbeling: woordparen (bv. Boten-botten)
• verdubbeling
• verenkeling
• voorvoegsel ge-, be-, ver-
• achtervoegsel -lijk, -ig, –heid


Drielettergrepige woorden:

• samengestellingen
• voorvoegsel be-, ge-, ver-
• achtervoegsel – lijk, -ig, -heid
• voor-en achtervoegsel
• woorden met on- /ont
• woorden met uitgang -elen, eren, enen (dof)


De woordkaarten zijn niet bedoeld als programma of methodiek. Ze kunnen wel worden gebruikt als aanvulling op bestaande programma's of methodes. Het betreft een training van het technisch lezen met een systematische opbouw in moeilijkheidsgraad. Er is specifiek aandacht besteed aan problemen inherent aan dyslexie, namelijk de foneem-grafeemkoppeling en het inzicht in woordstructuren.

Om de kinderen extra attent te maken op de specifieke moeilijkheden wordt er met kleuren gewerkt. De woorden zijn geordend volgens problematiek. Elke woordsoort heeft zijn eigen kleur. Daarnaast wordt de moeilijkheid die aan bod komt met blauw gemarkeerd bv. b/d, middenklank, voor-en/of achtervoegsel
Bij sommige woordsoorten werd geopteerd om geen kleurmarkering te gebruiken omdat dit voor verwarring zou kunnen zorgen in de uitspraak bv. wandelen (uitgang -elen moet dof worden uitgesproken) of omdat het woord in zijn geheel de moeilijkheid vormt bv. samenstelling, woorden met meerdere lettergrepen.
De nadruk ligt op de leeskwaliteit, maar er kan natuurlijk worden gestreefd naar een hoger leestempo door de kaarten in sneller tempo aan te bieden.

Om het lezen wat aangenamer te maken, kan er gewerkt worden in spelvorm.De kaarten kunnen worden gelegd als dobbelsteenspel, er kunnen duo's of kwartetten gevormd worden.
Elke box bevat een leeg doosje met een smiley er op. Die kan worden gebruikt ter motivatie. De woorden die geoefend worden en al vlot lukken, komen terecht in het lachend doosje.

De leesdozen zijn in de eerste plaats bedoeld om het technisch lezen te trainen. Toch kunnen de woordkaarten ook bij het oefenen van spelling een meerwaarde zijn. Dit door de kinderen te wijzen op de specifieke moeilijkheden of als visueel dictee aan te bieden.
Deze tweede leesbox bevat onder andere een groot pakket met woorden specifiek gericht op open en gesloten lettergrepen.
Onrechtstreeks wordt ook de woordenschat gestimuleerd. Daarnaast kan de zinsbouw aan bod komen door het maken van een zin met het aangeboden woord.

De leeskaarten zijn duurzaam gemaakt en zitten per problematiek gerangschikt in een handige doosje. Een sticker op het doosje geeft de problematiek aan waardoor de gezochte kaarten snel terug te vinden zijn. Alle doosjes zitten samen in een handige en stevige plastiek box.

Naast deze box zijn er nog twee andere boxen beschikbaar:
• lees-op-maat 1: aanvankelijk lezen : eenlettergrepige woorden
• lees-op-maat 3: gevorderd lezen:meerlettergrepige woorden, woorden met diverse moeilijkheden

De drie boxen zijn afzonderlijk verkrijgbaar maar wie de drie boxen samen aankoopt betaalt slechts € 180 (niet-leden: € 216)


Publicatiedatum: 2017