KAATJE KLANK. Een wetenschappelijk onderbouwde methode om klankbewustzijn en articulatie speels te stimuleren in de tweede kleuterklas / groep 1

Prijs VVL-leden: € 231,75

Prijs: € 257,50


Voeg toe aan winkelmandje

De wetenschappelijk onderbouwde taalmethodiek ‘Kaatje Klank’ is ontworpen met als doel het klankbewustzijn, de luister- en de spreekvaardigheden van vierjarige kleuters te stimuleren in functie van het voorbereidend lezen (ontluikende geletterdheid). Deze vaardigheden zijn van cruciaal belang voor de ontwikkeling van het technisch lezen in het lager onderwijs.

De methode omvat een handleiding en 60 activiteiten waarin de handpop ‘Kaatje Klank’ samen met de kleuters spelenderwijs enkele Nederlandse klanken zal ontdekken: Hoe klinkt een klank? Hoe maak je die klank? In welke woorden hoor je die klank? Het gebruik van de handpop en ondersteunende prenten zorgen voor een muzische toets en een hoge betrokkenheid bij de kinderen.

Onderaan deze pagina staan twee PDF's met voorbeelden. 

De doelgroep van deze methode zijn álle Nederlandstalige kleuters uit de tweede kleuterklas of groep 1. Anderstalige kleuters met een moedertaal die andere klanken omvat dan het Nederlands, krijgen bovendien de gelegenheid om de voor-hen-vreemde Nederlandse klanken met verschillende zintuigen te exploreren. Dankzij de systematische opbouw van de klankpakketten en het inzetten van preteaching is deze methode een meerwaarde voor kansarmere kinderen.

‘Kaatje Klank’ spitst zich toe toe op de vaardigheden die het cruciaalst zijn voor latere lees- en schrijfvaardigheden. De methode ‘Kaatje Klank’ heeft dus niet de ambitie om een allesomvattende methode voor de ontluikende geletterdheid van kleuters te zijn. Ze biedt dankzij zijn unieke focus op de auditieve en articulatorische vaardigheden, een waardevolle aanvulling op de bestaande taaldidactiek en taalmethodes. Op die wijze is dit pakket ook bijzonder bruikbaar voor logopedisten die geregeld te maken krijgen met deze doelgroep.

Nog een belangrijke troef van de methode is dat ze een stevige wetenschappelijke onderbouwing heeft. De methode is gebaseerd op wetenschappelijke literatuur. Bovendien werd de effectiviteit in de klaspraktijk via een wetenschappelijke studie onderzocht.

De methode is als volgt opgebouwd: eerst komt de handleiding, gevolgd door 12 klankpakketten. Elk klankpakket bevat 5 tot 6 activiteitenfiches met bijhorende prenten. Per klankpakket is er een Eerst-Hulp-Bij-Kaatje-Klank (EHBK)-fiche die ondersteunende info geeft over de articulatie van de klank en de gehanteerde werkvormen. In de bijlage volgt dan weer een opsomming van de relevante ontwikkelingsdoelen en de leerplandoelen voor elk onderwijsnet in Vlaanderen.

Deze publicatie wordt aangeboden in een box en bevat volgende onderdelen:

- handleiding
- ringmap met klankpakketten (255 blz)
- ringmap met prentenmateriaal (480 blz)
- schermspel
- handpop Kaatje Klank

 

Publicatiedatum: 2016

Auteurs: Lieve Van Severen & Sanne Feryn

Illustraties: Willem Pirquin

In deze prijs zijn de BTW en de verzendingskosten inbegrepen!