Eksersi

Prijs VVL-leden: € 0,00


Login

VVL heeft in samenwerking met Pro Linguam een ledenvoordeel uitgewerkt voor het nieuwe digitale oefenplatform Eksersi.

WAT?

Eksersi is een nieuw sterk uitgebouwd digitaal oefenplatform. Je kunt het als logopedist gebruiken in je therapie bij patiënten met dyslexie, stotteren en later ook articulatiestoornissen. Dit platform maakt het tevens mogelijk dat je patiënt thuis eenvoudig en naadloos kan aansluiten en verder inoefent wat je in therapie hebt laten aan bod komen. Eksersi staat garant voor gepersonaliseerde therapie!

KENMERKEN

Eksersi.be

  • bevat méér dan 21.000 items (klanken, lettergrepen, woorden, zinnen)
  • is individualiseerbaar zodat het mogelijk is elke patiënt zeer gericht te sturen. Elke oefensessie kan geconfigureerd worden op basis van gekozen woordstructuur, lettergrootte, tijdsinterval en volgorde van aanbieden van stimuli.
  • is volledig digitaal waardoor je als logopedist flinke tijdswinst boekt in voorbereiding en opmaak van oefeningen voor thuis.
  • geeft een méérwaarde aan de logopedische therapie en verhoogt de efficiëntie in behandeling doordat therapiesessies een accuraat en passend verlengstuk krijgen in het thuis oefenen.
  • stelt telkens de oefenhistoriek per patiënt beschikbaar waardoor vorderingen snel in kaart gebracht kunnen worden en evaluatie en bijsturing steeds en snel mogelijk zijn.


WAARUIT BESTAAT HET VOORDEEL?

Je krijgt toegang tot Eksersi door:

  • enerzijds een basisabonnement per jaar te nemen en
  • anderzijds een licentie te kopen per patiënt die het gebruikt. Deze licentie per patiënt heeft geen beperking in de tijd en hoeft dus niet verlengd te worden.

Voor het eerste jaar bevat het basisabonnement meteen 3 patiëntenaccounts.

VVL-leden kunnen rekenen op een korting van ongeveer 10% op het basisabonnement voor het eerste jaar en bij een verlenging van het basisabonnement (na 1 jaar) krijgen VVL-leden
een korting van 15%.

Om Eksersi te ontdekken kan iedereen eerst een kosteloos proefabonnement nemen voor 30 dagen.

 

HOE MAAK JE ER GEBRUIK VAN?

Als je HIER klikt kom je terecht op de homepage van Pro Linguam. Daar kun je intekenen om gedurende 30 dagen Eksersi kosteloos en zonder verdere verplichtingen uit te proberen.

Wanneer je overtuigd bent en een licentie wenst aan te schaffen vul je de code EKSERSI20 in en de korting wordt automatisch verrekend.