TASP Test geautomatiseerd spellen voor jongvolwassenen

Prijs VVL-leden: € 58,61

Prijs: € 68,95


Bestel

Dit boek is een deel van het aanbod van Acco exclusief voor VVL-leden. Acco geeft korting (en gratis verzending) op dit boek dat u kan ondersteunen in uw beroepspraktijk.

Snel en foutloos schrijven is een belangrijke vaardigheid in het hoger onderwijs, maar ook in het beroepsleven. Het is een belangrijk middel om je deskundigheid uit te drukken. Verschillende studies geven echter aan dat meer en meer studenten in het hoger onderwijs problemen hebben op het vlak van spelling. Een instrument om spellingvaardigheden op zinsniveau in het hoger onderwijs te meten bestaat tot op vandaag niet. De Test geautomatiseerd spellen (TASP) vult dit hiaat op.

De TASP is een zinnendictee voor studenten uit het hoger onderwijs. Het dictee wordt via een audiobestand op tempo aangeboden, zodat studenten beperkte tijd hebben om over de schrijfwijze van de woorden na te denken. Zo is het mogelijk om de geautomatiseerde spellingvaardigheden te meten. Het dictee is in Vlaanderen genormeerd voor studenten met een vooropleiding aso of tso en in Nederland voor studenten met een vooropleiding vwo of havo.

De TASP biedt de mogelijkheid om een nauwkeurige foutenanalyse op te stellen. Dit vormt een goede basis voor verdere begeleiding op maat van de student. Voor logopedisten, pedagogen, psychologen, studie- en studentenbegeleiders is de TASP dan ook een bruikbaar instrument.

Hoe bestellen?

De bestelling kan via de ACCO-website, klik hier. Daar moet u de promotiecode van VVL20GZ0102 gebruiken. Dan wordt uw korting verrekend.

Dit aanbod regelmatig vernieuwd. Het huidige aanbod is geldig tot 31 december 2021.