INFOGRAPHIC SLIKSTOORNISSEN BIJ OUDEREN

Prijs VVL-leden: € 5,00

Prijs: € 7,50


Voeg toe aan winkelmandje

Deze infographic is het resultaat van een opdracht voor een eindwerk dat kaderde in de brugopleiding van Sarah Van der Veken als bachelor in de verpleegkunde aan Thomas More Mechelen (2016-2017). Dit eindwerk kwam tot stand in het AZ Sint-Maarten, te Mechelen op de dienst geriatrie o.l.v. interne begeleider An Luytens die logopedist is op een geriatrische eenheid en externe promotor Marleen de Bruyne, verbonden aan Thomas More Mechelen. Het eindwerk leidde tot het ontwikkelen en in gebruik nemen van een infographic omtrent slikstoornissen die gehanteerd kan worden op de geriatrische afdeling van het Sint-Maarten ziekenhuis. 

Het project werd uitgewerkt om verplegend personeel, zorgkundigen en andere hulpverleners een instrument aan te bieden waarop de algemene aandachtspunten en tips voor patiënten met dysfagie netjes in kaart zijn gebracht. Op deze manier kan op een simpele, korte en overzichtelijke manier informatie en inzicht meegegeven worden en onderricht worden om patiënten met dysfagie een zo goed mogelijke zorg te kunnen bieden.

Om deze infographic samen te stellen, werd nagegaan waar verpleegkundigen (en andere hulpverleners) in eerste instantie aandacht aan konden schenken om mensen met dysfagie zo goed mogelijk te kunnen begeleiden tijdens de maaltijd. Dit gebeurde aan de hand van een grondige literatuurstudie waaruit enkele belangrijke pijlers werden gekozen. Daarnaast werd ook een niet-gestandaardiseerd interview afgenomen met de interne begeleider en enkele verpleegkundigen van een geriatrische eenheid binnen het AZ Sint-Maarten.

Hierna werden vier categorieën weerhouden: houding tijdens de maaltijd, algemene aandachtspunten tijdens de maaltijd, toedienen van medicatie en mondhygiëne. Bij deze vier onderdelen werden de belangrijkste items genoteerd waarop gelet kan worden bij mensen met slikstoornissen.

  • Houding
  • Aandachtspunten tijdens de maaltijd
  • Medicatie
  • Mondhygiëne

Bij de opmaak van de infographic werd er gekozen om niet te veel jargon te gebruiken om de begrijpbaarheid voor allerlei collega’s en ook andere hulpverleners en mantelzorgers zo groot mogelijk te houden.
De infographic ondersteunt ook de adviezen die door de logopedisten gegeven worden om een betere begeleiding te verlenen aan mensen met dysfagie.
De educatie met deze tool zal nu in het AZ Sint-Maarten verder gezet worden en uitgebreid worden naar andere afdelingen.
De infographic heeft een afmeting van 297 x 1050 centimeter.

Kostprijs VVL-leden: 5 euro voor een pakket van drie exemplaren
Kostprijs niet-leden: 7,5 euro voor een pakket van drie exemplaren