Folder Taalontwikkelingsstoornis

Prijs VVL-leden: € 6,00

Uw prijs: € 8,00


Voeg toe aan winkelmandje

De folder schetst kort wat we verstaan onder een taalontwikkelingsstoornis, hoe en wanneer ze best aangepakt wordt en wat de rol van de logopedist is in de diagnostiek en behandeling ervan.

De normale taalontwikkeling verloopt bij het kind in verschillende stadia. Bij een aantal kinderen kent deze ontwikkeling een vertraagd of afwijkend verloop. Er is sprake van een taalontwikkelingsstoornis (TOS) wanneer een kind op taalgebied beduidend achterblijft of de taalontwikkeling een gestoord verloop kent in vergelijking met leeftijdsgenootjes.

De taalontwikkelingsstoornis kan specifiek zijn (op zichzelf staand) of niet specifiek. Bij een specifieke TOS is er geen duidelijke oorzaak aanwezig. Bij een niet-specifieke TOS is er wel sprake van een duidelijke oorzaak zoals een verminderd gehoor, een verstandelijke beperking, neuropsychiatrische stoornissen (zoals ADHD of autisme) of onvoldoende taalaanbod.

Als deze taalstoornis erg hardnekkig is, spreekt men ook van dysfasie. 

Prijs VVL-leden: € 5 (pakket van 5 folders)
Prijs niet-leden: € 7 (pakket van 5 folders)