Webshop - Folders

 • Folder Dyslexie Dyscalculie

  Leerstoornissen komen voor bij 5 à 10% van de kinderen. Met dyslexie bedoelt men hardnekkige tekorten op het vlak van leessnelheid en/of accuraatheid van lezen en/of op het gebied van het...

  Prijs: € 7,00
  Bekijk details
 • Folder Taalontwikkelingsstoornis

  De folder schetst kort wat we verstaan onder een taalontwikkelingsstoornis, hoe en wanneer ze best aangepakt wordt en wat de rol van de logopedist is in de diagnostiek en behandeling ervan....

  Prijs: € 7,00
  Bekijk details
 • Folder Dysfagie

  Een persoon met dysfagie heeft problemen om voedsel en/of drank veilig en/of efficiënt van de mond via de keelholte naar de slokdarm te brengen. Deze folder beschrijft de verschillende...

  Prijs: € 7,00
  Bekijk details
 • Folder Afasie

  Afasie is een verworven taalstoornis ten gevolge van een hersenletsel. De folder beschrijft de soorten afasie evenals de diverse gevolgen van deze stoornis. De kenmerken hangen immers onder meer...

  Prijs: € 7,00
  Bekijk details
 • Folder Afwijkende Mondgewoonten

  Onder afwijkende mondgewoonten verstaan we gewoonten die een negatieve invloed uitoefenen op de ontwikkeling van gebits- en kaakstructuren en waarvoor vaak orthodontische interventie...

  Prijs: € 7,00
  Bekijk details
 • Folder Dysartrie

  Dysartrie is een verworven motorische spraakstoornis ten gevolge van een neurologische aandoening. De folder gaat dieper in op de kenmerken, symptomen en gevolgen van deze stoornis. Ook de...

  Prijs: € 7,00
  Bekijk details
 • Folder Stemstoornis

  Stemproblemen komen zowel voor bij kinderen als bij volwassenen. Iemand heeft een stemprobleem wanneer zijn stem om één of andere reden niet kan voldoen aan de eisen die eraan...

  Prijs: € 7,00
  Bekijk details
 • Folder Stotteren

  Stotteren is een spraakstoornis. Er doen zich ongewild en onvrijwillig onderbrekingen voor van de spreekbewegingen. Ongeveer drie op de honderd van de nieuw geboren kinderen vertoont aanleg om...

  Prijs: € 7,00
  Bekijk details
 • Informatiebrochure voor artsen, patiënten en geïnteresseerden

  In deze informatiebrochure wordt op heldere wijze logopedie voorgesteld: Wat is logopedie? Wat doen logopedisten? Waar vind ik logopedisten? Opleiding en profiel...

  Prijs: € 5,00
  Bekijk details
 • Het logopedisch voorschrift

  De brochure ‘Het logopedisch voorschrift’ is erop gericht om naar de voorschrijver toe duidelijkheid te creëren aangaande de modaliteiten van een correct voorschrift logopedie en aangaande de bepalingen van de nomenclatuur logopedie.

  Prijs: € 13,00
  Bekijk details