Themanummer DYSLEXIE

Prijs VVL-leden: € 25,00

Prijs: € 42,00


Voeg toe aan winkelmandje

Voor het themanummer 2015 heeft de redactie van Logopedie een gevarieerd ruim 150 pagina’s dik nummer samengesteld rond het thema ‘dyslexie’. U vindt er een tiental artikels in terug rond de meest diverse aspecten van dyslexie. Daarnaast nemen wij ook heel wat praktisch bruikbaar materiaal onder de loep via de appsrubriek en de materiaalrubriek.

U vindt tevens een antwoord op heel wat actuele vragen zoals wie nu een attest dyslexie mag opmaken of hoe een evidence based leestherapie er uit ziet. Tot slot kunnen we moeilijk voorbij gaan aan de invoering van het M-decreet. We publiceren een bijdrage die onder andere de consequenties voor de logopedie belicht.

Artikels

Executieve functies bij kinderen met dyslexie.
A. Desoete en F. De Weerdt

Hersenconnectiviteit in relatie tot lezen en leesproblemen: een diffusie MRI studie bij kleuters en volwassenen.
J. Vanderauwera, P. Ghesquière, J. Wouters en M. Vandermosten

Dyslexie en fonologie: One size fits all?
E. de Bree

Vragenlijsten voor het inventariseren van de invloed van lees- en spellingproblemen op het dagelijks functioneren bij dyslexie of de ILSDF.
S. Vandevelde, S. De Coster, M. Callens en H.Vergauwen

Het ene kind met dyslexie is het andere niet… Implicaties uit begrijpend leesonderzoek en spellingonderzoek voor diagnostiek en therapie.
C. Van Vreckem en A. Desoete

Onderzoek naar de leesvaardigheid en de leesattitude bij kinderen van 6 tot 12 jaar met en zonder dyslexie.
H. Niessen en R. Boey

Dyslexie in het hoger onderwijs.
M. Callens en W. Tops

Jongvolwassenen met dyslexie: wat werkt?
E. Van Kerckhove, A. Aerts, E. Meersschaert en A. Geudens

ICF in de klinische praktijk; een hype of een meerwaarde?
N. Brocatus

Als lezen een strijd wordt ...
M. Ceyssens