Themanummer DYSFAGIE

Prijs VVL-leden: € 25,00

Prijs: € 42,00


Voeg toe aan winkelmandje

Het themanummer 2014 van het tijdschrift Logopedie is volledig gewijd aan dysfagie. Het bevat 11 artikels en ook heel wat praktijkbijdragen,samen 130 pagina’s op A4-formaat. Zo krijgt u een overzicht van de state-of art van deze stoornis die op steeds meer belangstelling kan rekenen en waar in Vlaanderen tevens een grote expertise aanwezig is. Deze expertise kan u weerspiegeld zien in dit themanummer.

Artikels

Principles of exercise: van de fitness naar het therapielokaal.
G. Van Nuffelen, L. Van den Steen, C. Guns en M. De Bodt,

De invloed van leeftijd, geslacht, bulbpositie, visuele feedback en testvolgorde op de maximale anterieure en posterieure tongkracht en –uithouding in gezonde Belgische volwassenen.
J. Vanderwegen, C. Guns, J. Buelens, K. Lambeir, G. Van Nuffelen, R. Elen en M. De Bodt

Slikstoornissen bij patiënten met myotone dystrofie of Ziekte van Steinert.
A.Goeleven en A. Willaert

Dysfagie bij kinderen met neuromusculaire aandoeningen.
L. van den Engel-Hoek

Interdisciplinaire behandeling van dysfagie bij de ziekte van Parkinson
M. De Letter, E. D’haeseleer, M. Cosyns, J. Van Borsel, P. Corthals en K. Van Lierde

De relatie tussen speeksel en slikstoornissen.
H. Kalf

De validatie en psychometrische eigenschappen van de Nederlandstalige versie van de Swallowing Quality-of-Life Questionnaire (DSWAL-QOL).
J. Vanderwegen, G. Van Nuffelen en M. De Bodt

Vertaling en validering Dysfagie Handicap Index.
C. Guns, L. Van den Steen, A. Benoy, G. Van Nuffelen, E. Verhaeghe, A. Aerts, H. Heres en M. De Bodt

Dysfagie: een multidisciplinaire benadering. Een bevraging van verpleegkundigen binnen de acute intramurale zorg.
I. Simpelaere, C. Hallaert, S. Mahieu, K. Verbrugghe en J. Deklerck

De ontwikkeling van een verpleegkundige slikscreening bij patiënten met een neurologische aandoening.
L. Van den Steen, E.Verhaeghe, G. Van Nuffelen, C. Guns, R. Gransier, L. Van den Putte, H. Gehot, B. Opdebeeck, R. Baumans, V. Nauwelaers en M. De Bodt

Teletherapie bij dysfagie.
M. Moerman en A.S. Beeckman

Praktijk

FAQ’s - Dysfagie bij personen met dementie.
D. Van den Bulck, L. Wouters, J. De Bruyn en K. Willox

FAQ’s - De rol van de logopedist bij canulezorg.
L. Van den Putte

FAQ’s - Slikken en slikproblemen na een totale laryngectomie.
A. Aerts en G. Van Nuffelen

Vereniging

Belgian Society for Swallowing Disorders (BSSD)
E. Dejaeger en M. Moerman

Apps rubriek

Boekenrubriek

Uit de archieven