Tarieven lidmaatschap 2019

Hernieuwing lidmaatschap

De VVL is de enige wettelijke beroepsvereniging voor logopedisten in Vlaanderen. De lidgelden zijn voor de VVL de belangrijkste bron van inkomsten en laten de VVL toe om haar werking op diverse vlakken te realiseren, ten voordele van u als logopedist(e).

De noodzakelijke verdediging van uw beroep en alle voordelen die we u als VVL-lid exclusief aanbieden, maken integraal deel uit van uw lidmaatschap. 

Vernieuw vandaag uw lidmaatschap door het bedrag over te schrijven op ons NIEUW rekeningnummer BE07736046443866.

In de overtuiging verder op uw steun te kunnen rekenen in het belang van uw toekomst, danken we u voor het vertrouwen!

Hoe uw lidmaatschap hernieuwen?

  • Via overschrijving: gelieve het passende bedrag over te schrijven op het volgende rek.nr. BE07736046443866, VVL – Belseledorp 106B 9111 Belsele m.v.v. ‘lidgeld 2019 + naam’.
  • Wie reeds lid is via domiciliëring hoeft NIETS te doen!
  • Wie zich lid wil maken via domiciliëring (als nieuw lid of verandering van overschrijving naar domiciliëring) vraagt het formulier aan via het VVL-secretariaat.
  • U kunt uw persoonlijke gegevens steeds wijzigen. Log hiervoor in met uw account en klik vervolgens bovenaan rechts op ‘mijn account’.

Tarieven

Opgelet: U betaalt lidgeld per kalenderjaar. Vanaf juli dient u niet langer het volledig lidgeld te betalen: via overschrijving mag u dan 109,44 euro overmaken in plaats van het volledige jaarbedrag. Indien u via domiciliëring per jaar betaalt, zorgen wij ervoor dat u het halve lidgeld betaalt. Andere tarieven dan het volledige lidgeld of het halve lidgeld vanaf juli, zijn niet mogelijk.

> Lid, per overschrijving: € 218,87 / jaar

> Lid, per domiciliëring: € 201,58 / jaar

> Lid, per domiciliëring: € 50,40 / kwartaal

> Lid, per domiciliëring: € 16,80 / maand

> Logopedisten - echtpaar, per overschrijving: € 313,46 / jaar

> Logopedisten - echtpaar, per domiciliëring: € 289,13 / jaar

> Logopedisten - echtpaar, per domiciliëring: € 72,28 / kwartaal

> Logopedisten - echtpaar, per domiciliëring: € 24,09 / maand

> Gepensioneerd lid, per overschrijving: € 109,44 / jaar

> Gepensioneerd lid, per domiciliëring: € 100,80 / jaar

> Gepensioneerd lid, per domiciliëring: € 25,20 / kwartaal

> Gepensioneerd lid, per domiciliëring: € 8,40 / maand

> Student logopedie en audiologie, per overschrijving: € 54,72 / jaar

> Student logopedie en audiologie, per domiciliëring: € 50,40 / jaar

> Student logopedie en audiologie, per domiciliëring: € 12,60 / kwartaal

> Student logopedie en audiologie, per domiciliëring: € 4,20 / maand