Veelgestelde vragen

Start

 • Wat is de opstartprocedure? U maakt een afspraak met een logopedist nadat u een voorschrift voor onderzoek van een arts heeft gekregen. Uw logopedist zal u het vervolg van de procedure uitleggen en u begeleiden in het afhandelen van deze administratie. De logopedist zal telkens beginnen met een vraaggesprek (anamnese) en een grondig onderzoek.
 • Waar vind ik een logopedist(e)? Via de zoekfunctie op de VVL-website, kan u een logopedist in uw regio vinden.
 • Kan ik zelf een logopedist kiezen? Ja.
 • Kan ik veranderen van logopedist(e) als ik niet tevreden ben? We raden u aan het probleem eerst uit te praten met de logopedist in kwestie. Als dit niet lukt, dan heeft u het recht om een andere logopedist te kiezen. Contacteer uw ziekenfonds i.v.m. de verderzetting van de terugbetaling.

Geld/Terugbetaling

 • Hoeveel kost logopedie? Geconventioneerde logopedisten werken volgens de officiële RIZIV-tarieven. Kosten voor verplaatsingen, werk na 20u of werk in het weekend zijn hier niet inbegrepen. De officiële tarieven vindt u via deze link
 • Wanneer heb ik recht op terugbetaling? Hoe werkt de aanvraag voor terugbetaling bij logopedie?  Dit staat beschreven in de folder ‘Aanvraagprocedure’. U kan deze downloaden via de link onderaan deze pagina.
 • Wie keurt de aanvraag goed? De adviserend geneesheer van uw ziekenfonds.
 • Hoe lang blijft mijn goedkeuring geldig? Een goedkeuring zal vanaf de datum van goedkeuring 1 jaar geldig blijven of gedurende de periode voorgesteld door de voorschrijvende arts. Na die periode of na 1 jaar dient een aanvraag tot verlenging ingediend te worden. Voor sommige aandoeningen kan na 2 jaar nog een extra verlenging verkregen worden. Dit kan bijvoorbeeld bij chronische spraakstoornissen ten gevolge van de ziekte van Parkinson.
 • Wat is aanvullende verzekering? Het is een gedeeltelijke terugbetaling die door uw ziekenfonds voorzien wordt. Zij wordt verleend wanneer u niet in aanmerking komt voor terugbetaling op basis van de verplichte ziekteverzekering. U vraagt over dit voordeel best rechtstreeks bij uw ziekenfonds de informatie op.

Waar

 • Kan mijn kind op school logopedie krijgen? Hoe gaat dat in zijn werk? Uw kind kan logopedie op school krijgen, indien de vraag uitgaat van de ouder en indien alle partijen (school, CLB, logopedist) hiermee akkoord gaan. Het best is hiervoor zelf toelating te vragen aan de school.
 • Kan er iemand bij mij thuis komen? Bij voorkeur gaat een logopedische behandeling door in het kabinet van de logopedist. Als u echter in de onmogelijkheid bent zich te verplaatsen, kan u dit bespreken met uw logopedist. De logopedist kan aan huis behandelen, maar kan hiervoor een extra bijdrage voor de gemaakte kosten in rekening brengen. Hiervoor zal uw ziekenfonds geen terugbetaling voorzien.

CLB/CAR/ziekenhuis

 • Het IQ van mijn kind moet getest worden, maar het CLB doet het niet. Wat moet ik doen? Een IQ-test wordt door een psycholoog afgenomen. U kan de vraag stellen aan uw logopedist, die misschien iemand kent. U kan zelf op zoek gaan naar een klinisch psycholoog in uw buurt.
 • Wat is een CAR? Dit is de afkorting van Centrum voor Ambulante Revalidatie of soms nog revalidatiecentrum genoemd. In een dergelijk centrum werken artsen, psychologen, kinesisten, logopedisten,…in een multidisciplinair verband samen.
 • Wanneer moet ik naar een Centrum voor Ambulante Revalidatie of revalidatiecentrum i.p.v. naar een logopedist? Als de stoornis complex en multidisciplinair te behandelen is en als na onderzoek blijkt dat uw kind in aanmerking komt voor toelating, dan is een CAR aangewezen.
 • Na een beroerte, ongeval, ... wie stelt de diagnose? Meestal worden deze patiënten opgenomen en behandeld in een ziekenhuis waar logopedisten werken. Zijn stellen de diagnose en helpen de patiënt na ontslag uit het ziekenhuis om een logopedist te vinden die de logopedische behandeling verder kan zetten.

Praktisch

 • Hoelang duurt een sessie logopedie? Een individuele behandeling duurt 30 of 60 minuten. Voor een onderzoek kunnen 5 halve uren door de mutualiteit terugbetaald worden.
 • Dien ik zelf aanwezig te zijn bij de logopediesessies van mijn kind? In sommige gevallen is het aangewezen dat u de behandeling meevolgt. In sommige gevallen voorzien logopedisten een oudertraining of oudercursus. Er kan op regelmatige basis ook een oudergesprek plaatsvinden. Dit bespreekt u best met uw logopedist.
 • Wat doe ik bij verlies van mijn getuigschrift? Uw logopedist zal een duplicaat van het getuigschrift schrijven.