Zorgcoach - tijdelijke medewerker

Zorgcoach - tijdelijke medewerker 05/10/2021
Plaats: onderling te bepalen
Type: Deeltijds
Duur: Bepaalde duur
Periode: Van 13/10/2021 tot 31/10/2021
Adres: Paleizenstraat 70
1030 Brussel
Contactpersoon: Marlies Van Guyse
022501117
marlies.vanguyse@luca-arts.be

• Een student ondersteunen in opmaak van en opvolging van zijn/haar ondersteuningsplan met speciaal statuut ( frequente individuele begeleidingssessies met de student hoofdzakelijk studiegerelateerd met inbegrip van sociaal welbevinden, maar dit kan ook ruimer). Specifiek controleren attesteringen dyslexie en opvolgen faciliteiten.
• Helpen bij implementatie nieuw initiatief ‘studeren zonder blokkeren'
• Organiseren implementatie ‘aanvraag examenfaciliteiten’ via digitale weg (KU Loket)
• De ontwikkeling van een inclusief beleid ondersteunen. Door het voorbereiden van relevante beleidsnota’s.
• De andere zorgcoaches ondersteunen op piekmomenten (op andere campussen).

Terug naar overzicht