Zelfstandig logopedist binnen multidisciplinaire groepspraktijk

Zelfstandig logopedist binnen multidisciplinaire groepspraktijk 23/12/2022
Plaats: Geel
Type: Deeltijds
Duur: Onbepaalde duur
Adres: Gasthuisstraat 9B
2440 Geel
Contactpersoon: Ludwien Sneyers
/
Ludwien.sneyers@praktijkdeserre.be

Als nieuwe praktijk in het hartje van Geel is Praktijk De Serre op zoek naar enthousiaste, gedreven teamleden die met hun eigen professioneel aanbod mee willen werken aan de uitbouw van een kwaliteitsvolle dienstverlening.

Met een multidisciplinair team willen we ons inzetten om kinderen en jongeren optimaal in staat te stellen om te groeien, op hun eigen manier, dit zowel in de thuis- als schoolcontext. Hierbij hechten we een grote waarde aan een nauwe samenwerking met ouders, scholen, centra voor leerlingenbegeleiding en andere betrokken hulpverleners en netwerkpartners.

Als logopedist sta je binnen Praktijk De Serre in voor het testen en begeleiden van kinderen en/of jongeren bij spraak- en/of leermoeilijkheden/ specifieke leerstoornissen. Het is mogelijk hierbinnen je eigen voorkeur kenbaar te maken en gericht in te zetten op bepaalde doelgroepen/thematieken. We staan open voor alle voorstellen en geven je de mogelijkheid om je eigen aanbod vorm te geven in intern overleg.

Naast je eigen logopedische therapieën werk je samen met o.a. psychologen om een antwoord te voorzien op bredere hulpvragen. Denk aan een samenwerking richting een diagnose dyslexie, dyscalculie of aan het afnemen van een taalonderzoek binnen een diagnostisch traject met hypothese autismespectrumstoornis.

Je werkt onder het statuut van zelfstandige, maar dit binnen een warm team waarin veel waarde wordt gehecht aan samenwerking en uitwisseling. We delen niet enkel een ruimte, maar ook expertise, ervaringen en fijne momenten.

Profiel
- Je volgde een opleiding in de logopedische wetenschappen.
- Je deed ervaring op in een logopedische praktijk waardoor je zelfstandig aan de slag kan gaan.
- Je hebt reeds je eigen therapeutisch/spel/…- materiaal uitgewerkt, of bent bereid dit te doen.
- Je bent zelfstandige in bij-of hoofdberoep of klaar om deze stap te zetten.
- Je hecht belang aan de ethische en deontologische code van een logopedist.
- Je ziet de waarde van multidisciplinariteit in en wilt je graag engageren voor een teamwerking.

Aanbod
- Een nieuwe praktijkruimte om je cliënten te ontvangen.
- Een flexibele keuze van (aantal) werkuren, dit in onderling overleg.
- Een flexibele regeling per uur waarbij enkel de gewerkte uren in rekening worden gebracht (en er dus geen vast tarief per maand wordt gehanteerd).
- De ruimte om zelf jouw aanbod vorm te geven, dit in onderling overleg.
- Je staat geen percentage van je inkomsten af, maar betaalt een correcte prijs voor huur en vaste kosten naargelang het aantal uren/dagen dat je werkt en een vaste, eenmalige opstartkost.

Goesting om onze praktijk mee vorm te geven? Neem contact op via ludwien.sneyers@praktijkdeserre.be!

Terug naar overzicht