Vacature paramedisch werker - onthaler voor vrij CLB Kempen

Vacature paramedisch werker - onthaler voor vrij CLB Kempen 05/12/2019
Plaats: Geel
Type: Deeltijds
Duur: Bepaalde duur
Periode: Van 09/12/2019 tot 31/08/2020
Adres: Hellekensstraat 2a
2200 HERENTALS
Contactpersoon: CLB-Kempen centrum voor leerlingenbegeleiding
014 25 41 90
lievevissers@vclb-kempen.be

Vrij CLB Kempen heeft als vrij centrum voor leerlingenbegeleiding de opdracht begeleiding en ondersteuning te verzorgen bij schoolgaande kinderen, hun ouders en leerkrachten.
Wij hebben vestigingen in Geel, Herentals, Hoogstraten, Mol en Turnhout

Voor onze vestiging te Geel werven wij met onmiddellijke ingang
een paramedisch werker - onthaler aan voor een tewerkstelling van 33u.
Deze loopt tot 31-08-2020 met grote kans op verlenging.
De functie omvat verschillende rollen en taken:
- staat in voor de eerste opvang van leerlingen, ouders, leerkrachten en schoolpersoneel
- beluistert de hulpvraag van de vraagsteller op een actieve en begripvolle wijze en be-schrijft tevens het CLB-aanbod (in functie van de gestelde vraag)
- contactpersoon in kleuterscholen voor 1ste en 2de kleuterklas
- neemt deel aan het gestructureerd zorgoverleg in deze kleuterklassen en aan zorgover-leg secundair (zou in geval tewerkstelling logopediste ook lager onderwijs kunnen zijn)
- takenpakket wordt in samenspraak met het team verfijnd.
- exploreert de vraag om inzicht te krijgen in de problematiek en een vervolgtraject op maat te kunnen maken. Bevraagt hiervoor in de breedte om de vraag scherp te krijgen en kent ook de verwachtingen van de vraagsteller.
- toetst de vragen af aan de fasen van het zorgcontinuüm in functie van een correcte toe-leiding naar school, CLB of andere dienst. Bevraagt actief welke maatregelen, hulp of aanpassingen al voorzien en uitgeprobeerd worden op school (in fase 0 en 1 van zorgcon-tinuüm) en het effect ervan.
- zorgt (in samenwerking met zijn team)indien nodig voor een warme toeleiding naar een ander team binnen het eigen CLB of naar externe partners (draaischijffunctie). Geeft hierbij ook relevante informatie door.
- werkt samen met het netwerk om de vraagsteller passend te verwijzen, de verwijzing op te volgen en om relevante informatie uit de externe hulpverlening te vertalen in een handelingsgericht advies aan de school en andere relevante betrokkenen.
- beantwoordt eenvoudige vragen van leerlingen, ouders, leerkrachten en derden door in-formatie en verder advies te geven in verband met aansluiten op de arbeidsmarkt, finan-ciële tegemoetkomingen en uitkeringen, bij gedrags- en sociaal-emotionele problemen, bij onderwijsloopbaankeuze.
- geeft basisinformatie aan leerlingen en ouders over de structuur en organisatie van het Vlaamse Onderwijs, aansluiting op de arbeidsmarkt, de welzijnsvoorzieningen en de ge-zondheidsvoorzieningen.
- heeft een duidelijk beeld van de sterke en zwakke punten van de school
- signaleert vanuit de beeldvorming aandachtspunten in de zorg op school
- signaleert aan de school vaak terugkerende (hardnekkige) problemen of problemen en gaat samen op zoek hoe dit aangepakt kan worden.
- versterkt de leerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders,… in de invulling en uitvoering van de verhoogde zorg.
- denkt, op vraag van de school, mee na over de aanpak van leerlingen die (nog) niet bij het CLB zijn aangemeld
- overlegt op vraag van de school en brengt inhoudelijke expertise in over thema’s binnen het zorgbeleid zoals opzetten van pestbeleid, beleid over preventieve gezondheidszorg, beleid over kansenbevordering, spijbelactieplannen
- neemt constructief deel aan overlegmomenten en volgt afspraken op
- heeft een positieve instelling tav teamwerk en multidisciplinair werken en erkent hiervan de meerwaarde
- vervult een aantal administratieve en logistieke taken die bijdragen tot het vlot functio-neren van zichzelf en van de organisatie

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Pierre Goor, directeur.
Geïnteresseerden voor bovenstaande functie, richten hun kandidatuur met motivatie aan Pierre Goor ( pierregoor@vclb-kempen.be).

Goor Pierre
Directeur
pierregoor@vclb-kempen.be
Vrij CLB Kempen
Hellekensstraat 2A, 2200 Herentals
+32 14 25 41 90, www.clb-kempen.be

Terug naar overzicht