paramedisch werker onthaalteam

paramedisch werker onthaalteam 08/11/2022
Plaats: Mol
Type: Deeltijds
Duur: Bepaalde duur
Periode: Van 08/11/2022 tot 31/12/2022
Adres: Hellekensstraat 2a
2200 HERENTALS
Contactpersoon: vrij CLB Kempen (centrum voor leerlingenbegeleiding)
014 25 41 90
secretariaat@vclb-kempen.be

Vacature paramedisch werker onthaalteam
Vrij CLB Kempen telt bijna 200 enthousiaste CLB-medewerkers in 5 vestigingen, die duizenden leerlingen
bijstaan op hun weg naar volwassenheid. Of het nu gaat over leren, gevoelens, gedrag, gezondheid of
studie- en beroepskeuzes: het CLB helpt. Leerlingen die uit de boot dreigen te vallen, pikken we op.
Vastberaden en met groot engagement bouwen CLB-medewerkers aan gelijke onderwijskansen. Dat doen
we in een team van deskundige en dynamische collega’s. Diversiteit zien we als kracht: bij de leerlingen én
onder collega’s. We zijn op zoek naar een enthousiaste medewerker om één van onze teams te versterken.
Taken
 Onthalen van vragen van leerlingen, ouders en
schoolpersoneel: beluisteren van de hulpvraag, verduidelijken
van rechten en plichten van de vraagsteller, deelnemen aan
zorgoverleg in scholen.
 Verhelderen van de vraag: exploreren van de vraag om inzicht
te krijgen in de problematiek en zicht te krijgen op een
mogelijk vervolgtraject op maat van de cliënt. Hij/zij toetst de
vragen af aan de fases van het zorgcontinuüm
 Opnemen van een draaischijffunctie: verwijzen naar gepaste
hulp, samenwerking met het netwerk, …
 Handelingsgericht adviseren: verschaffen van informatie en
advies in verband met onderwijsloopbaanbegeleiding, sociaal-
emotionele problemen, leerproblemen, preventieve
gezondheidszorg …
 Het signaleren van aandachtspunten / werkpunten aan de
school op basis een goede beeldvorming van de school.
 Consultatieve leerlingenbegeleiding: met de school nadenken
over de aanpak van leerlingen en inhoudelijke expertise
inbrengen over thema’s binnen het zorgbeleid (pestbeleid,
kansenbevordering, spijbelactieplannen, …).
Competenties (kennis, vaardigheden en attitudes)
 Bovenstaande taken kunnen uitvoeren op methodische wijze
(HGW, ICF …) en met empathie en respect voor de cliënt.
 In teamverband kunnen werken: constructief deelnemen aan
teamvergaderingen, op basis van gelijkwaardigheid.
 Werken volgens de geldende deontologische code en
juridische regels.
 Deskundigheidsontwikkeling: zichzelf evalueren, openstaan
voor feedback en bereid zijn om zichzelf bij te scholen in
functie van de noden van het team.
 Aandacht hebben voor administratieve en logistieke taken die
bijdragen tot het vlot functioneren van zichzelf en van de
organisatie .

Start en einde tewerkstelling
Deeltijdse tewerkstelling (18 uren
per week) in onze vestiging te Mol
met onmiddellijke ingang tot
31/12/2022

Diploma
Bachelor logopedie of Bachelor
verpleegkunde.

Wedde
Maandloon volgens de officiële
barema’s van de Vlaamse overheid,
departement Onderwijs
Interesse?
Voor meer informatie kan u steeds
terecht bij Ilse Vandepoel, directeur.
Heb je interesse en kan je je vinden
in onze missie en visie, mail dan je
motivatiebrief en CV naar
secretariaat@vclb-kempen.be.
Voor vragen over de bescherming
van uw persoonsgegevens verwijzen
we naar onze Privacyverklaring

Terug naar overzicht