Ondersteuner NOA - Prisma+ (Audioloog en Logopedist) voltijds

Ondersteuner NOA - Prisma+ (Audioloog en Logopedist) voltijds 15/09/2021
Plaats: Van Hemelrijcklei 81 - 2930 Brasschaat
Type: Voltijds
Duur: Bepaalde duur
Periode: Van 15/09/2021 tot 30/06/2022
Adres: Van Hemelrijcklei 81
2930 Brasschaat
Contactpersoon: Smets Nathalie
-
nathalie.smets@prismaplus.be

Het ondersteuningsteam NOA – Prisma+ is op zoek naar een audioloog en een logopedist

Netwerk Ondersteuners Antwerpen, kortweg NOA, is een ondersteuningsnetwerk voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften die les volgen in het gewone onderwijs. Onze multidisciplinaire teams gaan samen met de scholen regulier onderwijs aan de slag om de leerling, de leerkrachten en de schoolteams te ondersteunen op het pad naar inclusie.

NOA - Prisma+ ondersteunt in 6 regio's, met voor iedere regio een regioteam.

Regio Antwerpen-Hoboken-Wilrijk
Regio Brasschaat-Merksem
Regio Deurne-Borgerhout-Wijnegem
Regio Ekeren-Kapellen-Stabroek
Regio Kalmthout-Wuustwezel-Essen
Regio Malle-Zandhoven-Brecht-Schilde-Schoten

De opdracht van een ondersteuner:

- Je versterkt de handelingsbekwaamheid van leerkrachten in het onderwijs voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (type basisaanbod, type 2, type 3, type 4, type 6, type 7 en type 9) die acties vereisen in fase 2 en fase 3 van het zorgcontinuüm;
- Je biedt leerlinggebonden ondersteuning aan leerlingen met een (gemotiveerd) verslag type 2, type 4, type 6 en type 7 (auditief);
- Je maakt de vertaling van leerlinggebonden ondersteuning naar leerkracht(team) ondersteuning;
- Je neemt deel aan reflectie, intervisie en professionalisering, georganiseerd door de lokale inrichtende macht of de pedagogische begeleidingsdienst (PBD);
- Je wordt in je opdracht ondersteund door CLB, de coördinator van het ondersteuningsteam en de PBD;
- Je ontwikkelt materialen die de school voor gewoon onderwijs helpen bij de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften;
- Je helpt leerkrachten en teams in de ontwikkeling en toepassing van redelijke aanpassingen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften;
- Je biedt een schoolbrede ondersteuning in functie van de totale persoonlijkheidsontwikkeling van het kind.

Het profiel van een ondersteuner :

- Je kan helder en overtuigend mondeling en schriftelijk communiceren naar een individu en naar een groep toe.
- Je kan actief luisteren, diagnosticeren, analyseren, synthetiseren en structureren.
- Je hebt een open geest, treedt diplomatisch op en reageert empathisch.
- Je reflecteert over eigen functioneren en dat van te begeleiden personen.
- Je kan feedback geven, omgaan met weerstanden, omgaan met andere opinies.
- Je benadert leerkrachten vanuit een gelijkwaardige relatie.
- Samen met leerkrachten uit het gewoon onderwijs breng je in co-creatie expertise samen.
- De realisatie van het PPGO! ligt je nauw aan het hart.
- Je kan planmatig en doeltreffend werken.
- Je legt en onderhoudt contacten.
- Je werkt innovatief; nieuwe uitdagingen zijn een kolfje naar je hand.
- Je bent flexibel en je stemt je gedrag en aanpak af op de situatie.
- Je werkt constructief met anderen aan een gemeenschappelijk doel en je bent loyaal naar je collega’s toe.
- Je stelt je (eigen) methoden en aanpak in vraag en gaat op zoek naar alternatieven.

Aanbod en voordelen:
- Voltijdse opdracht.
- Ondersteuning vanuit het coördinatorenteam.
- Bezoldiging volgens de weddenschalen van het Ministerie van Onderwijs en Vorming.
- Terugbetaling openbaar vervoer.
- Kilometervergoeding en omniumverzekering voor dienstverplaatsingen

Studies:
» Master (MA)
» Studiegebied Sociale gezondheidswetenschappen
» Logopedische en audiologische wetenschappen
» Professioneel (gerichte) bachelor (PBA)
» Studiegebied Gezondheidszorg
» Logopedie en audiologie

Stuur uw motivatiebrief met CV naar directie@prismaplus.be, met als onderwerp: 'T.a.v. Nathalie Smets - sollicitatie'

Terug naar overzicht