Ondersteuner NOA 2 - Prisma+ (Logopedist)

Ondersteuner NOA 2 - Prisma+ (Logopedist) 25/06/2020
Plaats: Brasschaat
Type: Voltijds
Duur: Bepaalde duur
Periode: Van 01/09/2020 tot 30/06/2021
Adres: Van Hemelrijcklei 81
2930 Brasschaat
Contactpersoon: Mevr. Coördinatoren
/
coordinatoren@prismaplus.be

Functieomschrijving:
Het ondersteuningsteam NOA 2 – Prisma+ is op zoek naar een logopedist

Netwerk Ondersteuners Antwerpen, kortweg NOA, is een ondersteuningsnetwerk voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften die les volgen in het gewone onderwijs. Onze multidisciplinaire teams gaan samen met de scholen regulier onderwijs aan de slag om de leerling, de leerkrachten en de schoolteams te ondersteunen op het pad naar inclusie.

De opdracht van een ondersteuner:

Je versterkt de handelingsbekwaamheid van leerkrachten in het onderwijs voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (type basisaanbod, type 2, type 3, type 4, type 6, type 7 en type 9) die acties vereisen in fase 2 en fase 3 van het zorgcontinuüm;
Je biedt leerlinggebonden ondersteuning aan leerlingen met een (gemotiveerd) verslag type 2, type 4, type 6 en type 7 (auditief);
Je maakt de vertaling van leerlinggebonden ondersteuning naar leerkracht(team) ondersteuning;
Je neemt deel aan reflectie, intervisie en professionalisering, georganiseerd door de lokale inrichtende macht of de pedagogische begeleidingsdienst (PBD);
Je wordt in je opdracht ondersteund door CLB, de coördinator van het ondersteuningsteam en de PBD;
Je ontwikkelt materialen die de school voor gewoon onderwijs helpen bij de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften;
Je helpt leerkrachten en teams in de ontwikkeling en toepassing van redelijke aanpassingen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften;
Je biedt een schoolbrede ondersteuning in functie van de totale persoonlijkheidsontwikkeling van het kind.
Het profiel van een ondersteuner :

Je kan helder en overtuigend mondeling en schriftelijk communiceren naar een individu en naar een groep toe.
Je kan actief luisteren, diagnosticeren, analyseren, synthetiseren en structureren.
Je hebt een open geest, treedt diplomatisch op en reageert empathisch.
Je reflecteert over eigen functioneren en dat van te begeleiden personen.
Je kan feedback geven, omgaan met weerstanden, omgaan met andere opinies.
Je benadert leerkrachten vanuit een gelijkwaardige relatie.
Samen met leerkrachten uit het gewoon onderwijs breng je in co-creatie expertise samen.
De realisatie van het PPGO! ligt je nauw aan het hart.
Je kan planmatig en doeltreffend werken.
Je legt en onderhoudt contacten.
Je werkt innovatief; nieuwe uitdagingen zijn een kolfje naar je hand.
Je bent flexibel en je stemt je gedrag en aanpak af op de situatie.
Je werkt constructief met anderen aan een gemeenschappelijk doel en je bent loyaal naar je collega’s toe.
Je stelt je (eigen) methoden en aanpak in vraag en gaat op zoek naar alternatieven.

Profiel:
Bij voorkeur werkervaring

Vereiste studies:
Prof. bach. Logopedie en audiologie: Logopedie

Werkervaring:
Beperkte ervaring ( < 2 jaar )

Talenkennis:
Nederlands (zeer goed)

Rijbewijs:
B

Contract:
Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren)
Contract van bepaalde duur - van 01 september 2020 tot 30 juni 2021
Voltijds
Dagwerk


Aanbod:
Voltijdse opdracht.
Ondersteuning vanuit het coördinatorenteam.
Bezoldiging volgens de weddenschalen van het Ministerie van Onderwijs en Vorming.
Terugbetaling openbaar vervoer.
Kilometervergoeding en omniumverzekering voor dienstverplaatsingen

Plaats tewerkstelling
NETWERK ONDERSTEUNERS ANTWERPEN
Van Hemelrijcklei 81 2930 BRASSCHAAT

Terug naar overzicht