Ondersteuner logopedist

Ondersteuner logopedist 11/12/2019
Plaats: Genk MPI De Luchtballon
Type: Deeltijds
Duur: Bepaalde duur
Periode: Van 06/01/2020 tot 30/06/2020
Adres: Richter 25
3600 Genk
Contactpersoon: Sofie Van Diest
089/50.00.50
sofie.vandiest@onw-limburg.be

Profiel ONDERSTEUNER
Bachelor logopedie

1. Vacature bachelor logopedie – 16/30 - Situering
Vanaf 1 september 2017 is een nieuw ondersteuningsmodel in werking getreden voor de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs.
Het ondersteuningsmodel moet ervoor zorgen dat elke school gewoon onderwijs aanspraak kan maken op een ondersteuningsnetwerk. Voor het GO! is dit alvast een hefboom om de visie naar meer inclusief onderwijs te realiseren tegen 2030.
Wie?
Binnen het ondersteuningsteam zijn er twee profielen nodig. De focus ligt voor beide profielen op de ondersteuning van leerlingen met zorgvragen in fase 2 en fase 3 van het zorgcontinuüm.
Enerzijds is er het expertiseprofiel. Bij dit profiel gaat het over de ondersteuning voor leerlingen met ondersteuningsbehoeften. Je zorgt daarbij voor transfert van expertise naar de leerkracht.
Anderzijds is er nood aan ondersteuners met een coachend profiel die de handelingsbekwaamheid van leerkrachten in het omgaan met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vergroten en (ook) specifieke ondersteuning kunnen bieden. Je werkt versterkend voor de leerkracht en de klas.
De ondersteuning gebeurt zowel in het basisonderwijs als in het secundair onderwijs.

Tewerkstelling: kortdurende vervanging (6/01 tot en met 30/06-2019)
Je wordt aangesteld als onderwijzend personeel: 16/30. Met kans op uitbreiding vanaf maart.
Wat bieden wij?
Wij bieden jou een halftijdse administratieve aanstelling in BuSO De Dageraad te Kortessem waarbij je werkzaam zal zijn binnen het regioteam van Genk-Maasmechelen.
De prestatieregeling is als volgt:

• Schoolopdracht voor halftijdse functie: 14 klokuren (16/30) (waarvan 1/30 contractueel in MPI De Luchtballon )
• Je wordt aangesteld in een tijdelijke aanstelling voor bepaalde duur
• Het gaat om een halftijdse opdracht met kans op uitbreiding vanaf maart.

Wij bieden een contract van bepaalde duur, lopend van 06.01.2020 t.e.m. 30.06.2020 met kans op uitbreiding vanaf maart.


Profiel
De ondersteuners:
• versterken de handelingsbekwaamheid van leerkrachten in het onderwijs voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften die acties vereisen in fase 2 en fase 3 van het zorgcontinuüm;
• bieden leerlinggebonden ondersteuning aan leerlingen met een (gemotiveerd) verslag type 4
• maken de vertaling van leerlinggebonden ondersteuning naar leerkracht(team) ondersteuning;
• nemen deel aan reflectie, intervisie en professionalisering, georganiseerd door de lokale inrichtende macht of de pedagogische begeleidingsdienst (PBD);
• worden in hun opdracht ondersteund door CLB, de coördinator van het ondersteuningsteam en de PBD;
• ontwikkelen materialen die de school voor gewoon onderwijs helpen bij de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften;
• helpen leerkrachten en teams in de ontwikkeling en toepassing van redelijke aanpassingen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften;
• bieden een schoolbrede ondersteuning in functie van de totale persoonlijkheidsontwikkeling van het kind.
Als ondersteuner werk je in een ondersteuningsteam dat op bovenschools niveau aangestuurd wordt.
Vereiste competenties
Begeleidingscompetenties
• Je kan helder en overtuigend mondeling en schriftelijk communiceren naar een individu en naar een groep toe.
• Je kan actief luisteren, diagnosticeren, analyseren, synthetiseren en structureren.
• Je hebt een open geest, treedt diplomatisch op en reageert empathisch.
• Je reflecteert over eigen functioneren en dat van te begeleiden personen
• Je kan feedback geven, omgaan met weerstanden, omgaan met andere opinies
• Je benadert leerkrachten vanuit een gelijkwaardige relatie
• Samen met leerkrachten uit het gewoon onderwijs breng je in co-creatie expertise samen .
Generieke competenties
• Je kan planmatig en doeltreffend werken
• Je legt en onderhoudt contacten
• Je werkt innovatief ; nieuwe uitdagingen zijn een kolfje naar je hand.
• Je bent flexibel en je stemt je gedrag en aanpak af op de situatie.
• Je werkt constructief met anderen aan een gemeenschappelijk doel en je bent loyaal naar je collega’s toe.
• Je stelt je (eigen) methoden en aanpak in vraag en gaat op zoek naar alternatieven.
• Hoe solliciteren?
• Ben je geïnteresseerd in bovenstaande vacature? Solliciteer dan voor uiterlijk 19.12.2019 met een motivatiebrief en CV t.a.v. de Coördinatoren van het Ondersteuningsteam scholengroep 14
• via volgend e-mailadres sofie.vandiest@onw-limburg.be en sarah.vanierschot@onw-limburg.be

Terug naar overzicht