Logopediste

Logopediste 01/09/2022
Plaats: Basisschool KIDS
Type: Deeltijds
Duur: Bepaalde duur
Periode: Van 01/09/2022 tot 16/09/2022
Adres: Borggravevijverstraat 9
3500 Hasselt
Contactpersoon: Linde Natens
0477834578
linde.natens@kids.be

BuBaO KIDS is een basisschool voor buitengewoon onderwijs type 7 en type 9. Onze school heeft een hart voor kinderen met verhoogde zorgnoden en bevindt zich in de bosrijke omgeving van Kiewit. Het onderwijs is aangepast aan de opvoedings- en onderwijsbehoeften van dove- en/of slechthorende leerlingen (DSH - type 7), kinderen met een spraaktaalontwikkelingsstoornis (STOS – type 7) en kinderen met een autisme spectrumstoornis (ASS - type 9).

We zijn op zoek naar logopediste binnen de ASS-afdeling. Je staat in voor het geven van logopedische therapie aan kinderen met een autismespectrumstoornis.

Terug naar overzicht