Logopedist(e)

Logopedist(e) 20/12/2018
Plaats: St-Lambrechts-woluwe
Type: Deeltijds
Duur: Bepaalde duur
Periode: Van 02/01/2019 tot 02/02/2019
Adres: Georges Henrilaan 278
1930 Zaventem
Contactpersoon: Van Wilderode Hilde
02 736 55 46
hilde.vanwilderode@zeplin.be

- Individuele logopedie en multidisciplinaire groepstherapie geven aan kleuters en lagere schoolkinderen met een gehoorstoornis.
- Afname van logopedische testen in het kader van het uitwerken van een goed therapieplan.
- Opvolgen en bijsturen van therapiedoelen aan de hand van dagboeknotities en opmaken van evolutieverslagen.
- Dossierverantwoordelijke voor een aantal van je kinderen.
- Adviesgesprekken en evolutiegesprekken voeren met ouders.
- Deelnemen aan intern overleg met collega’s, maar ook extern met het netwerk van een kind.

Terug naar overzicht