Logopedist(e) voor het Ambulant Diagnostisch Team Antwerpen

Logopedist(e) voor het Ambulant Diagnostisch Team Antwerpen 18/01/2022
Plaats: Brasschaat-Zoersel
Type: Deeltijds
Duur: Onbepaalde duur
Adres: Miksebaan 264B
2930 Brasschaat
Contactpersoon: Verstraete Muriel
03/633 98 53
mverstraete@olo-rotonde.be

ADA gaat samen met een gezin op zoek naar een antwoord op de vraag “Hoe kunnen we het gedrag van dit kind of deze jongere begrijpen binnen zijn ontwikkelingsfase en zijn context?” ADA richt zich tot gezinnen met jongeren tussen 3 en 17 jaar met ernstige gedrags- en emotionele problemen, al dan niet in combinatie met een ontwikkelingsstoornis en/of lichte tot matige verstandelijke beperking.

Kernopdracht

Als logopedist voer je taalonderzoek en/of onderzoek naar leerstoornissen uit. De onderzoeken vinden plaats op de dienst te Brasschaat of Zoersel. Indien aangewezen observeer je het kind of de jongere in zijn school.

Je brengt aan de hand van formele en informele instrumenten de mogelijkheden en beperkingen in kaart.

Tijdens de multidisciplinaire cliëntbesprekingen met je team en de kinderpsychiater kan je hypothesen formuleren en vanuit jouw specialisme een helder beeld brengen.

Je kan je bevindingen neerschrijven in een verslag dat gericht is aan de ouders en het kind of de jongere zelf en dit op een heldere manier toelichten aan de betrokkenen.

Je leest verslagen van je collega’s na.

Je staat in voor de concretisering van je adviezen en kan tips geven naar verdere behandeling en remediëring toe.

Diploma

Bachelor in de logopedie

Enkele jaren relevante werkervaring is een pluspunt

Profiel

Je kan doelgericht en planmatig werken en bent stipt in het nakomen van afspraken.

Je kan en werkt graag zelfstandig maar ook samenwerken met de collega’s met een andere discipline is belangrijk.

Je stelt je flexibel op, zowel qua hulpvragen als qua beschikbare tijd.

Je beschikt over communicatieve vaardigheden waardoor je gemakkelijk een vertrouwensrelatie met een kind/jongere kan opbouwen en je schrijft vlot je bevindingen neer in een objectief verslag.

Aanbod

Deeltijds contract 11/38ste van onbepaalde duur - kunnen werken op donderdag is een must.

Loon volgens barema

Een gebruikersgerichte, dynamische, multidisciplinaire werkomgeving

Datum in dienst: 10/1/2022

Interesse?
Solliciteer zo snel mogelijk via onze jobsite. Meer informatie over onze waarden en visie vind je terug op www.olo.be en www.rotonde.eu. Terug naar overzicht