Logopediste CAR ASS/Gehoor

Logopediste CAR ASS/Gehoor 11/08/2022
Plaats: Antwerpen
Type: Voltijds
Duur: Onbepaalde duur
Adres: Lange Elzenstraat, 52-54
2018 Antwerpen
Contactpersoon: Verstreken Margriet
03/2372529
info@arc-reva.be

Het Antwerps Revalidatiecentrum vzw

Zoekt

Logopedist m/v/x (38u)

Voltijdse functie van september 2022 tot en met juni 2023.
Zeer grote kans op verlenging


JOBINHOUD:

-Spraak- en taaltherapie aan kinderen met autismespectrumstoornis (ASS) en/of complexe ontwikkelingsstoornissen.
-Spraak- en taaltherapie aan kinderen met een auditieve beperking.
-Gehoorrevalidatie aan kinderen en volwassenen met een auditieve beperking.


Het Antwerps Revalidatiecentrum staat al 50 jaar garant voor kwalitatief hoogstaande,
gespecialiseerde multidisciplinaire diagnostiek en revalidatie voor kinderen en jongeren met een gehoorverlies, autismespectrumstoornis, verstandelijke beperking, complexe ontwikkelingsstoornissen, ADHD en aan volwassenen met een gehoorverlies.

Ons team bestaat uit een NKO-revalidatiearts, kinder- en jeugdpsychiaters, psychologen, orthopedagoog, logopedisten, audiologen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers, assistente in de psychologie, administratieve en logistieke medewerkers.

De werkwijze is ambulant en interdisciplinair, waarbij teamwerk essentieel is en de zorgvragers centraal staan. De werking is gebaseerd op het biopsychosociaal model (ICF) en evidence based. Wij bieden een gevarieerde job in een professionele, multidisciplinaire werkomgeving.

In het kader van een kwaliteitsvolle hulpverlening zijn wij op zoek naar een logopedist(e) met specifieke interesse (bij voorkeur ook ervaring) in het werken met volgende doelgroepen: kinderen en volwassenen met een auditieve beperking, kinderen met ASS en complexe ontwikkelingsstoornissen.

PROFIEL:
- Zich kunnen aanpassen aan wisselende omstandigheden (flexibiliteit)
- Beschikken over voldoende draagkracht, kunnen omgaan met stress
- Contactvaardig zijn, zowel met de kinderen zelf als met de ouders, verwijzers, scholen en eventuele andere instanties die bij het kind betrokken zijn
- Bereidheid tot bijscholing en verdere update van bestaande technieken
- Ruimer kijken dan enkel het strikt logopedische en oog hebben voor andere zaken zoals eetproblemen, gedragsproblemen, …
- Zin voor verantwoordelijkheid, creativiteit en samenwerken.
- Organisatorische en administratieve vaardigheden.
- Zowel goed zelfstandig als goed in team kunnen werken.
- Het hanteren van een open communicatiestijl met respect voor ieders visie en verantwoordelijkheden.
- Een verbindende ingesteldheid naar cliënten en collega’s.
- Ervaring binnen de CAR sector is een meerwaarde.

Vereiste:
- Goede kennis van het Nederlands, zowel schriftelijk als mondeling
- Bachelor logopedie

Ons aanbod
- Startdatum tewerkstelling 1.9.2022 tot en met 30.06.2023. Grote kans op verlenging.
- Voltijdse functie binnen een vijfdagen werkweek.
- Een zeer gevarieerde job in samenwerking met een deskundig, enthousiast en collegiaal team.
- Loonbarema CAR PC 330.01 IFIC barema


Plaats tewerkstelling
Antwerps Revalidatiecentrum
Lange Elzenstraat 52 – 54
2018 Antwerpen

Wenst u meer informatie: contacteer Margriet Verstreken, medisch directeur tel 03/2372529

Sollicitatieprocedure:

Gelieve asap contact op te nemen per e-mail: sollicitatiebrief en CV met foto opsturen.

e-mail: info@arc-reva.be


Terug naar overzicht