Logopedist voor het centrum voor ontwikkelingsstoornissen (30-50%)

Logopedist voor het centrum voor ontwikkelingsstoornissen (30-50%) 28/02/2023
Plaats: Prins Boudewijnlaan, 43 2650 Edegem
Type: Deeltijds
Duur: Bepaalde duur
Periode: Van 01/04/2023 tot 30/09/2023
Adres: Prins Boudewijnlaan, 43
2650 Edegem
Contactpersoon: Stephanie Gillebert
03/4368300
stephanie.gillebert@uza.be

Het COS probeert ontwikkelingsstoornissen bij jonge kinderen zo vroeg mogelijk op te sporen. Een multidisciplinair team van artsen, psychologen, orthopedagogen, logopedisten, kinesisten en maatschappelijk werkers brengt de mogelijkheden en beperkingen van het kind in kaart en stelt, indien nodig, een diagnose. Op basis van de onderzoeksresultaten geeft het COS adviezen en oriënteert het kind en de ouders naar het meest geschikte hulpaanbod.
 Je staat als logopediste in voor het onderzoeken van kinderen met een vermoeden van problemen op het vlak van spraak, taal, communicatie en/of voeding.
 Je neemt deel aan de multidisciplinaire teamvergaderingen;
 Je staat in voor het uitbreiden en delen van kennis en expertise door middel van literatuur, studiedagen, symposia, congressen, opleidingen, intervisie en supervisie;
 Je staat in voor algemene en administratieve taken (scoring van testen, verwerking vragenlijsten).

https://uzajobs.be/jobs/logopedist-voor-het-centrum-voor-ontwikkelingsstoornissen

Terug naar overzicht