Logopedist Paramedisch centrum Curacertus

Logopedist Paramedisch centrum Curacertus 14/08/2021
Plaats: Hoevenen
Type: Deeltijds
Duur: Onbepaalde duur
Adres: Frans Oomsplein, 7
2940 Hoevenen
Contactpersoon: Stuer Maarten
0479419738
maarten.stuer@curacertus.be

Functieomschrijving
Wij zoeken een enthousiaste, ambitieuze logopedist ter versterking van ons team. Om ons multidisciplinair team uit te bouwen en in te spelen op de noden van patiënten zoeken we een zelfstandige logopedist die het team wilt versterken. Je staat zelf mee open voor het opbouwen van een patiëntenbestand op een zeer gunstige locatie en met een mooie potentieel.

Functieomschrijving
· Je staat in voor het onderzoeken en behandelen van jongeren met
o Problemen op het vlak van spraak, taal, lezen, schrijven en communicatie.
o Problemen met rekenen

· Je staat in voor het onderzoeken en behandelen van volwassenen met neurologische problemen zoals:
o Afasie
o Dysfagie

· Je gaat respectvol om met ouders / familie en geeft ondersteuning waar nodig
· Je werkt nauw samen met de leden van een multidisciplinair team en geeft tips op logopedisch vlak.
· Indien nodig behandel je kinderen op scholen in de buurt

Ben jij enthousiast om in een praktijk te werken die in volle ontwikkeling is en wil jij je inzetten voor patiëntgerichte zorg dan komen we graag met je in contact.


Profiel
· Diploma master of bachelor in de logopedie.
· Deeltijds, uren overeen te komen, maar bereid om na schooluren te werken
· Duur: onbepaalde duur
· Je bent in het bezit van een RIZIV-nummer.
· Startdatum kan onderling bepaald worden. Ook mogelijk om na de zomer te starten voor pas afgestudeerden.


Jobgerelateerde competenties
- Werkt de logopediesessie uit en past de oefeningen aan, aan de voortgang van de persoon met zorgbehoefte
- Het soort stoornis (stemproblemen, spreken, ...), de moeilijkheden (hinder, symptomen, ...) en de omgeving van de persoon met zorgbehoefte in kaart brengen
- Na de behandeling de balans opmaken en informatie uitwisselen met arts, leerkracht, ...
- De nood aan logopedie bepalen op basis van tests of de persoon met zorgbehoefte adviseren over bijkomende opvolging (hulp op school, psychologische begeleiding, ...)
- Het logopedieprogramma uitwerken, bepalen van interventies (verloop, persoonlijk aandeel, ...) en afstemmen op de situatie van de persoon met zorgbehoefte (leeftijd, stoornis, activiteit, ...)
- De noden van de persoon met zorgbehoefte bepalen en hen informeren over de logopedische aanpak (doelstellingen, stappen, ...)

Persoonsgebonden competenties
- Samenwerken als hecht team
- Contactvaardig zijn
- Leervermogen hebben
- Zelfstandig werken
- Resultaatgerichtheid

Aanbod
- Samenwerking op zelfstandige basis
- Deeltijdse betrekking met mogelijk kans tot uitbreiding
- Dagen en uren zijn in overleg op elkaar af te stemmen
- Startdatum kan besproken worden
- Samenwerken in een multidisciplinair team

Terug naar overzicht