Logopedist - audioloog m/v

Logopedist - audioloog m/v 10/11/2018
Plaats: Beveren: CAR 't vlot- Beveren
Type: Deeltijds
Duur: Onbepaalde duur
Adres: Kallobaan 5
9120 Beveren
Contactpersoon: Heylen Wanda
03/775.64.84
wanda.heylen@reva-beveren.be

- Als audioloog ben je coördinator van het multidisciplinaire team gehoor. Je voert audiologische en logopedische onderzoeken uit bij volwassen gehoorpatiënten. Je maakt een ICF verslag en stelt een behandelplan op. Je geeft hoortraining en spraakafzien.
- Als logopedist bezit je de nodige kennis en vaardigheden om op een professionele wijze onderzoeken te doen en therapie te geven aan kinderen met een brede waaier van logopedische stoornissen, gekaderd binnen een complexe ontwikkelingsstoornis en dit als lid van een multidisciplinair team.
- Je neemt initiatief in het uitbouwen van de doelgroep jonge kinderen met gehoorproblemen. Je hebt daarom de nodige kennis omtrent de recentste ontwikkelingen op vlak van CI en hoorapparaten. Je kan audiometrische tests vlot afnemen en interpreteren.

Jobgerelateerde competenties
- Vereiste studies: Prof. bach. Logopedie en audiologie: Audiologie en logopedie
- Talenkennis: NEDERLANDS (goed)
- Werkervaring: beperkte ervaring
- Werken met een doelgroep: Kinderen en volwassenen met een gehoorproblematiek
- De medisch-administratieve documenten invullen

Persoonsgebonden competenties
• Teamspeler
• Initiatief nemen
• Regels en afspraken nakomen
• Omgaan met stress
• Zelfstandig werken
• Contactvaardig zijn
• Creatief denken
• Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
• Empathisch ingesteld zijn naar de specifieke doelgroepen

Aanbod
barema ziekenhuizen
deeltijds contract van onbepaalde duur: 19/38
ingang: 01/01/2019

Terug naar overzicht