Collega voor logopedische praktijk

Collega voor logopedische praktijk 13/12/2019
Plaats: Meer - Hoogstraten
Type: Deeltijds
Duur: Onbepaalde duur
Adres: Meerdorp 34 bus 2
2321 Meer
Contactpersoon: Marina Francken
0478675264
marina@logopediepraktijkmeer.be

Voor mijn logopediepraktijk zoek ik versterking. Er worden voornamelijk kinderen begeleid, kleuters en kinderen van de lagere school.
- kleuters met articulatieproblemen of een vertraagde spraak- en taalontwikkeling
- kinderen met leerproblemen of leerstoornissen, lezen - spelling - rekenen
- kinderen met dysfasie

Je start met een beperkt aantal uren, maar opbouw is gegarandeerd. Je krijgt een lokaal ter beschikking om je te installeren. Materialen kunnen gebruikt worden, administratie wordt zelf uitgevoerd, mits de nodige ondersteuning.

Terug naar overzicht