CAR 't VLOT- logopedist/audioloog m/v

CAR 't VLOT- logopedist/audioloog m/v 14/05/2020
Plaats: Beveren CAR 't VLOT
Type: Deeltijds
Duur: Bepaalde duur
Periode: Van 01/07/2020 tot 30/06/2021
Adres: Kallobaan 5
9120 Beveren
Contactpersoon: André Bosman
37756484
andre.bosman@reva-beveren.be

VACATURE logopedist – audioloog m/v
CAR ’t VLOT – Kallobaan 5- 9120 Beveren; 03/775.64.84
Profiel
• Als audioloog ben je coördinator van het multidisciplinaire team gehoor. Je voert audiologische en logopedische onderzoeken uit bij volwassen gehoorpatiënten. Je maakt een ICF verslag en stelt een behandelplan op. Je geeft hoortraining en spraakafzien.
• Als logopedist bezit je de nodige kennis en vaardigheden om op een professionele wijze onderzoeken te doen en therapie te geven aan kinderen met een brede waaier van logopedische stoornissen, gekaderd binnen een complexe ontwikkelingsstoornis en dit als lid van een multidisciplinair team.
• Je neemt initiatief in het uitbouwen van de doelgroep jonge kinderen met gehoorproblemen. Je hebt daarom de nodige kennis omtrent de recentste ontwikkelingen op vlak van CI en hoorapparaten. Je kan audiometrische tests vlot afnemen en interpreteren.

Jobgerelateerde competenties
• Vereiste studies: Prof. bach. Logopedie en audiologie: Audiologie en logopedie
• Talenkennis: NEDERLANDS (goed)
• Werkervaring: beperkte ervaring
• Werken met een doelgroep: Kinderen en volwassenen met een gehoorproblematiek
• De medisch-administratieve documenten invullen

Persoonsgebonden competenties
• Teamspeler
• Initiatief nemen
• Regels en afspraken nakomen
• Omgaan met stress
• Zelfstandig werken
• Contactvaardig zijn
• Creatief denken
• Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
• Empathisch ingesteld zijn naar de specifieke doelgroepen
Aanbod
• barema ziekenhuizen
• deeltijds contract van bepaalde duur in kader van moederschapsbeschermings- en bevallingsverlof: 19/38
• ingang vanaf 1 juli 2020, mogelijkheid tot voltijds uurrooster tijdens de zomervakantie.

Solliciteren

André Bosman- directie andre.bosman@reva-beveren.be

Terug naar overzicht