Wat moet ik ondernemen wanneer ik een patiënt overneem van een collega?

U hebt het recht bij de vorige therapeut(e) verslagen, goedkeuringen e.d. op te vragen. Meld ook het ziekenfonds van de cliënt dat u de behandeling zal voortzetten.