Kan de terugbetalingsperiode onderbroken worden wanneer er tijdelijk geen therapie gegeven wordt, bv. bij zwangerschap?

De totale maximumduur van de akkoorden omvat voor elke stoornis binnen de nomenclatuur een ononderbroken periode van twee jaar vanaf het begin van de door de verzekeringsinstellingen terugbetaalde behandeling. Het is niet mogelijk deze termijn te onderbreken of te verlengen.