Mogen logopedisten een website maken?

Het verstrekken van volgende informatie op een website is toegelaten:

 • naam en voornaam
 • officiële, wettelijke titels
 • een specifieke oriëntatie
 • foto met redelijke afmetingen
 • inlichtingen i.v.m. het adres en de toegang tot de praktijk
 • spreekuren
 • telefoon, fax, e-mailadres
 • een foto van de toegang tot de praktijk.

Ontoelaatbaar is of zijn onder meer:

 • vergelijkende mededelingen: bv. m.b.t. specialisatie van andere logopedisten, vergelijkende honorariatarieven
 • de voorstelling van resultaten van onderzoeken of behandelingen
 • publicatie van getuigenissen van (ouders van) patiënten
 • overbodige mededelingen
 • mededelingen die aanzetten tot overbodige onderzoeken of behandelingen