Wat mag ik aanrekenen voor besprekingen met CLB’s e.d.?

Wanneer u bv. op vraag van ouders besprekingen of teamvergaderingen bijwoont, heeft u ook het recht hier een vergoeding voor te vragen. Het meest evidente is om ook hier het conventietarief te hanteren. Om discussie te vermijden, is het belangrijk de ouders op voorhand te informeren dat de bespreking zal worden aangerekend. Aangezien het echter niet gaat om individuele sessies met het kind, mogen besprekingen e.d. niet als therapiesessie worden vermeld op het getuigschrift.