Is er een mogelijkheid tot tegemoetkoming binnen de aanvullende verzekering wanneer een dossier m.b.t. meertaligheid wordt geweigerd?

Hierover bestaat geen wettelijke reglementering. De bepalingen zijn dan ook sterk regiogebonden en afhankelijk van ziekenfonds tot ziekenfonds. In vele gevallen zal er echter een (beperkte) tegemoetkoming kunnen worden voorzien wanneer er een weigering plaatsvindt binnen de verplichte verzekering.