Komt de factuur voor iedere rusthuisbewoner ten laste van het rusthuis of is er onderscheid in type rusthuis of hulpbehoevendheid van de patiënt?

De forfaitaire tegemoetkoming zoals hierboven beschreven wordt berekend aan de hand van de zorgbehoefte in de instelling als geheel. Er wordt per inrichting slechts één tegemoetkoming bepaald die kan aangewend worden voor alle rechthebbenden in de inrichting, ook al gaat het om een zuivere ROB, een gemengde inrichting (ROB + RVT) of een zuivere RVT.