Kan een rusthuis weigeren om de factuur voor logopedie te betalen?

Het is belangrijk om vooraf met de instelling duidelijke afspraken te maken. Als een logopedische behandeling wordt voorgeschreven door een arts, dan zit deze behandeling vervat in de forfaitaire tegemoetkoming. Het rusthuis mag de behandeling in dat geval niet weigeren. Het ereloon is echter niet duidelijk. Men kan verwijzen naar de tarieven van de nomenclatuur voor geneeskundige verstrekkingen, maar dit tarief is helemaal niet bindend voor de rusthuissector.