VVL legt onderwijsthema’s op tafel

09/03/2020

Op 4 februari ll. had de VVL een onderhoud met vertegenwoordigers van de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement. Namens de commissie namen de volksvertegenwoordigers Kathleen Krekels en Koen Daniëls aan dit overleg deel. De VVL was vertegenwoordigd door Ronny Boey en Pol De Meyere.

Tijdens dit onderhoud heeft de VVL de volgende thema’s aangebracht:

  • Een pleidooi voor het opnemen van logopedisten in de CLB-teams
  • Het uitbreiden van de logopedisten in het personeelskader van het gewoon lager onderwijs
  • De knelpunten i.v.m. de huidige regeling voor therapie tijdens de lesuren
  • De resultaten van de studie van de Planningscommissie

Er werd afgesproken dat van beide kanten de diverse thema’s verder worden uitgediept en dat er een nieuw overleg wordt gepland over een drietal maanden om in deze dossiers verdere stappen vooruit te kunnen zetten.