Nieuw VVL-bestuur kiest voorzitter

11/01/2020

Op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 17 oktober 2019 werd een nieuw VVL-bestuur verkozen voor de periode 2020-2023. Deze nieuwe ploeg kwam recent voor het eerst bijeen en had, zoals de statuten voorschrijven, tot taak om een voorzitter, secretaris en afgevaardigd bestuurder aan te duiden.

Ronny Boey is de nieuwe VVL-voorzitter, Marleen D’ Hondt werd aangesteld tot secretaris van de Raad van Bestuur en Stefaan Lefevere als afgevaardigd bestuurder. Hun mandaat loopt, net zoals die van alle bestuursleden, voor de volgende 4 jaar.

Maken verder deel uit van het bestuur: Glenn Aerts, Annelies Aerts, Youri Maryn, Liesbeth Hendriks, Heidi Vandewiele.

Het VVL-bestuur werkt nu verder aan een aanpassing van de statuten teneinde met een aangepaste structuur de toekomstige uitdagingen te kunnen aangaan. Op de Algemene Ledenvergadering van 27 februari eerstkomend zullen deze nieuwe statuten aan iedereen worden gepresenteerd. Noteer alvast deze datum in je agenda. Een uitnodiging volgt nog.