Ledenvergadering kiest nieuw VVL-bestuur

31/10/2019

Op donderdag 17 oktober 2019 werd een nieuwe Raad van Bestuur (RvB) verkozen voor de periode 2020-2023.

De volgende leden werden door de Buitengewone Algemene Vergadering aangesteld als beheerder (in alfabetische volgorde): 

Annelies Aerts
Glenn Aerts
Ronny Boey
Marleen D’hondt
Liesbeth Hendriks
Youri Maryn
Stefaan Lefevere
Heidi Vandewiele

Deze nieuwe ambitieuze ploeg kreeg het vertrouwen van de vergadering. Deze nieuwe RvB moet zoals de statuten voorschrijven nog een voorzitter, secretaris en afgevaardigd beheerder aanduiden.

We wensen de nieuwe leden Annelies Aerts en Liesbeth Hendriks welkom en de hele ploeg veel succes in de verdere uitbouw en verdediging van het beroep van logopedist.