De VVL-realisaties van 2020!

14/12/2020

De nomenclatuur zit nog steeds te complex in mekaar. We spenderen te veel tijd aan administratie. De VVL streeft continu naar een eenvoudiger en aantrekkelijker beroep. Dat is niet eenvoudig. De onderhandelingen werden dit jaar jammer genoeg in grote mate doorkruist door de coronapandemie. Het afgelopen jaar konden we echter weer heel wat bereiken! Een overzicht.

EEN NIEUWE CONVENTIE

Het lijkt een evidentie, maar dat is het allesbehalve. Na heel veel onderhandelen werd dit jaar een nieuwe conventie afgesloten. Het belangrijkste streefdoel in deze onderhandelingen was het honorarium. Logopedisten zijn al jaren onderbetaald. De VVL heeft het been stijf gehouden tot er een oplossing was.

VERHOGING VAN HET HONORARIUM

Om alle kosten van een zelfstandige praktijk te kunnen dekken werd berekend dat ons honorarium zo’n 34 euro per half uur moet bedragen. Met een tarief van 23,60 euro op 1 januari zaten we daar nog ver onder! Op 1 april verhoogde het honorarium een eerste keer naar 24,06 euro per 30 min. Op 1 augustus maakten we een tweede sprong naar 26,50 euro. Op 1 november ten slotte kwam er een derde verhoging naar 28,04 euro. Hiermee verhoogde het honorarium op amper 10 maanden tijd met bijna 20%! Ook in 2021 zal er voldoende budget beschikbaar zijn om dit honorarium te garanderen!

COMPENSATIE T.G.V. COVID-19

Omwille van COVID-19 moesten de zelfstandige praktijken noodgedwongen sluiten. Logopedisten leden inkomstenverlies en moesten investeren in plexischermen, mondmaskers en ontsmettingsmateriaal. De VVL heeft toen snel gehandeld. De VVL-leden kregen uit eerste hand de correcte informatie. De VVL zorgde ervoor dat er compensatiepremies werden bekomen. Hierdoor kon een deel van de verloren inkomsten gecompenseerd worden! De VVL bereikte een vergoeding van 2,5 euro per nomenclatuurprestatie vanaf mei om de investeringen in beschermingsmateriaal te recupereren.

TIJDENS DE PANDEMIE WERD DE NOMENCLATUUR AANGEPAST

COVID-19 liet zich ook voelen op het vlak van de nomenclatuur. De VVL kon er voor zorgen dat alle lopende en nieuwe terugbetalingsdossiers standaard met 6 maanden worden verlengd en dat er flexibel werd omgesprongen met nieuwe aanvragen. De VVL ijverde al jaren voor telelogopedie. De lockdown bracht dit dossier in een stroomversnelling. De VVL was klaar en zorgde dat telelogopedie werd toegevoegd én terugbetaald! Hierdoor kon de logopedische zorg voor een deel gecontinueerd worden. De regelgeving kan nog verfijnd worden. Telelogopedie wordt blijvend opgenomen in de nomenclatuur! Het verfijnen van de regelgeving voor telelogopedie is op dit moment in onderhandeling. De VVL kwam ook tussen om de drempels van het sociaal statuut aan te passen zodat de betaling van de premie in 2021 toch mogelijk wordt!

Aangezien de pandemie nog niet voorbij is, blijft de VVL de belangen van de logopedisten ook in deze context met prioriteit verdedigen.