VVL stelt vaccinatie@vvl.be open voor al je vragen!

03/03/2021

De vaccinatie is begonnen…
De eerste uitnodigingen voor de vaccinaties van de Eerstelijnszorgverleners zijn vertrokken. Sommige logopedisten hebben hun uitnodiging reeds ontvangen. Je kan zelf controleren of je een uitnodiging mag verwachten via "Sta ik op de lijst?". Iedereen op deze lijst mag in de loop van maart een oproep verwachten via brief, e-mail en/of eBox.

Hoe kwam de lijst met prioritaire zorgverleners tot stand?
Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft in overleg met VIVEL een lijst opgesteld van beroepsgroepen die het meest prioritair zijn voor COVID-19-vaccinatie. Men ging daarbij uit van de PBM-lijst en CoBRHA-lijst met o.a. de volgende criteria:
- zorgverlener, c.q. logopedist,
- met privépraktijk,
- visum & actief RIZIV-nummer en RIZIV-prestaties in 2019.
De overheid besliste om de zo bekomen databank te matchen met de ledenlijsten van alle erkende beroepsverenigingen van zorgprofessionals, waaronder dus ook de VVL. Lees HIER meer over de criteria en de prioriteiten die men hierbij hanteerde.

Wat was de rol van de VVL?
De VVL stelde haar ledenlijst ter beschikking conform de GDPR-wetgeving. Sommige niet- VVL-leden reageren teleurgesteld en verspreiden het foutieve beeld dat VVL haar leden een voorkeursbehandeling geeft en collega’s die geen lid zijn van VVL achteruitstelt. Als VVL willen we hierover open en transparant communiceren!
- Op vraag van het Agentschap heeft de VVL zoals alle erkende beroepsverenigingen haar ledenlijst aangeboden. Het agentschap heeft beslist om alle VVL-leden op te nemen op de lijst.
Dit impliceert dat ook collega’s die niet in de Eerstelijnszorg werken op de lijst terechtkomen. De VVL heeft de taskforce hierop attent gemaakt, maar de overheid nam de beslissing om liever enkele vaccinaties teveel op de lijst te hebben dan op heel korte termijn de nagenoeg onmogelijke oefening te maken om de enkele mensen te selecteren die er misschien niet op thuis horen. Het uiteindelijke doel is om een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad voor de gehele bevolking te bekomen. Mocht je op de prioritaire lijst staan en je vindt dit niet geheel terecht, ben je vrij jouw plaats af te staan en later via de algemene oproep aan de beurt te komen.
- De VVL beschikt niet over de gegevens van de niet-leden logopedisten in Vlaanderen en mocht dat zo zijn dan kan VVL deze omwille van de wetgeving op de privacy niet communiceren aan het Agentschap!
- De VVL heeft niet de bevoegdheid om logopedisten die in dienstverband werken en geen lid zijn, toe te voegen aan de lijst! De overheid heeft beslist dat deze collega’s zich dienen te wenden tot hun werkgever.

We willen hiermee duidelijk stellen dat de overheid aan alle betrokken beroepsverenigingen een eerder beperkte rol heeft toegekend mét duidelijk afgebakende krijtlijnen & taken.

Ik sta op de lijst, maar ik kreeg nog geen uitnodiging.
Indien je opgenomen bent in de "Sta ik op de lijst?" dan ontvang je in de loop van maart de uitnodiging met de datum en plaats van vaccinatie. Je wordt gevaccineerd in de zone van je domicilieadres. Op "In welke Eerstelijnszone ligt mijn gemeente?" kun je de zone terugvinden. Controleer ook je e-mail en eBox want de uitnodiging wordt niet enkel per brief, maar ook digitaal overgemaakt.

Ik sta niet op de lijst, wat kan ik doen?
Logopedisten tewerkgesteld in het (buitengewoon) onderwijs, de CAR, … zonder privépraktijk wenden zich best tot hun werkgever. Sta je niet op de lijst en denk je toch in aanmerking te komen voor prioritaire vaccinatie, dien dan vóór 17 maart 2021 je aanvraag tot toevoeging in. Voor zelfstandigen volg je hiervoor het Stappenplan: "Ik ben actieve zorgprofessional in de eerste lijn ". Loontrekkenden wenden zich tot hun werkgever.

Ik ben zwanger of heb een kinderwens. Mag ik me laten vaccineren?
Volgens de Hoge Gezondheidsraad is het veilig voor zwangere vrouwen om zich te laten vaccineren zowel met het vaccin van Pfizer, Moderna als dat van AstraZeneca. Het gaat immers telkens om niet-levende vaccins. Lees HIER het advies van de Hoge Gezondheidsraad.

Lees alle nuttige informatie op deze website.
Op deze WEBSITE van het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid kun je een antwoord vinden op tal van vragen, informatie opzoeken, de lijst van zorgberoepen opzoeken en vind je verwijzingen naar webinars, documenten, …

Nog vragen?
De VVL is er voor jou en met vragen kun je terecht bij de VVL-infolijn of via e-mail naar het mailadres dat VVL specifiek voor covid-19 en vaccinatievragen heeft opengesteld: vaccinatie@vvl.be